3. června 2013

111: Čas je tekutý

Mohl jsem napsat, že "čas jsou peníze", ale to je poněkud zprofanované, i když je v tom hodně pravdy. Stejně jako peníze jako takové nemají hodnotu, protože tu jim dávají lidé, je tomu i s časem. Čas je jako řeka. Když se budeme soustředit na budoucnost, bude se zdát, že řeka času zpomaluje. S pohledem do minulosti zas řeka zrychluje. Když se budeme soustředit na přítomný okamžik a vstoupíme do energetické toku této imaginární řeky, čase může zastavit. Respektování času jako řeky nás lépe zbaví potřeb čas řídit.

In Time, USA, 2011 Sylvia Weis: "Chci skutečně strávit svůj život při snaze neumřít omylem? [In Time, USA, 2011]"

Film In Time (Vyměřený čas) ukazuje svět, jaký by byl, kdyby čas nahradil peníze a časem bychom platili. Vydávat a přijímat peníze je energetická transakce. Čas se v tomto penězům podobá. Je to lidský výtvor, který měří naší existenci.

Afirmace na dnešní den: "Uvědomuji si čas. Vážím si hodnoty, kterou přináší jeho moudré a promyšlené trávení" [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
  • Soustředíš se na budoucnost, minulost nebo přítomnost?
  • Jak by mohlo efektivní využití a porozumění času pomoci ovlivnit pozitivní změnu?

Žádné komentáře: