1. června 2013

101: Frekvence - jsme jako rádia

Vše se skládá z částic i naše buňky. Z fyziky víme, že "částice se v látce pohybují nepřetržitě (neustále) a neuspořádaně (chaoticky). [Wikipedia, Kinetická teorie látek]". Tím, jak se částice pohybují, vytvářejí své unikátní energetické pole, které vysíláme na určité frekvenci. Sunnarborg přirovnává toto vyzařování k rádiu a stanicím na různých frekvencích. Naše tělo je na určité frekvenci, stejně jako jiní lidé a živé a neživé věci kolem nás. Frekvence se podobá pocitům a můžeme ji vnímat jako: [SUNNARBORG, 2011]
  • způsob modulace slov,
  • řeč těla nebo
  • výrazy tváře.
Není rozdíl mezi vysokou a nízkou frekvencí, jsou prostě jiné, odlišné a jedinečné. Každý člověk má:[SUNNARBORG, 2011]
  • vlastní myšlenky (program),
  • pocity (hudbu) a
  • pohled na svět (cílové publikum).

Telo je jako energie naplnena energii, Matrix, USA/Australie, 1999Morpheus: "What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world built to keep us under control in order to change a human being into this. [Matrix, USA/Austrálie, 1999]"
Každá buňka v našem těle je plná energie, která vibruje, má svou frekvenci, své elektromagnetické pole, svůj potenciál. Každého frekvence je unikátní.

Naše frekvence se je snadno ovlivnitelná naším okolím a naše reakce na ni je jedinečný zdroj informací, jak nás lidé a okolí ovlivňuje.

Afirmace na dnešní den: "Uvědomuji si svou frekvenci a její vliv na mou rovnováhu." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
  • Jak setkávání mojí frekvence s frekvencemi mého okolí ovlivňuje moji současnou situaci?
  • Co mi může přinést vědomí o mé unikátní frekvenci?

Žádné komentáře: