11. června 2013

1011: Ticho

Ticho je mocný nástroj. Naše tělo a mysl potřebují čas od času vypnout, aby se srovnaly a doplnily síly. Právě ticho nás může dovést do souladu s naším vnitřním já. [SUNNARBORG, 2011].

Greyowls cabin ajawaan lake Ticho je jako spirituální úkryt, ozdravovna nebo chata v lese - místo, kde můžeme jít, abychom byli sami a obnovili napojení na své vnitřní já.

Afirmace na dnešní den: "Dokáži používat ticho jako aktivní část dne, abych naslouchal hlasu svého nitra." [SUNNARBORG, 2011]

Místo pro ticho získáme jednoduše tak, že se odpojíme od okolního světa. Vše vypneme, snížíme vnější podněty.

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
  • Jak používám ticho v každodenním životě?
  • Jaké výhody má využití ticha?
  • V čem vidím potenciál v odevzdávání se tichu?
  • Jak mi může ticho pomoci vyrovnat se současnými životními situacemi?

Žádné komentáře: