4. června 2013

1000: Koření musí proudit

Koření musí proudit (The spice must flow). Je základní podmínka fungování vesmíru ve světě Duny a Franka Herberta. Bez koření se vše zastaví. Stejně tak i bez kreativní energie upadneme do katatonického stavu. Dnešní den je věnován tomuto proudu. Pokud si tento proud uvědomíme, umožní nám to napojit se na naši přirozenou kreativní energii.
Creative Zone Být v proudu si lze představit jako být v zóně, ve vědomém spojením s tokem tvořivé energie. Být přímo napojen na svou inspiraci.
Proud lze přirovnat k vařící vodě. Na začátku je klidná hladina, jak přidáváme teplo, voda začne vibrovat a molekuly se uvedou do pohybu - do varu. Soustředění je tím teplem, které zvyšuje naše vibrace až jsme naplnění energií a kreativitou.

Afirmace na dnešní den: "Jsem kreativní a tato kreativní energie neustále proudi ke mě a skrze mě." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
  • Kdy jsem nejvíce ve své kreativní zóně?
  • Jak by pobyt v zóně mohl pomoci změnit současnou situaci?

Žádné komentáře: