27. června 2013

10010: Soustředění

Na téma soustředění bylo toho již napsáno mnoho. Mozartovi se připisuje tento citát: "Rychlejší způsob jak udělat mnoho věcí, je dělat pouze jednu věc v jeden okamžik." Jsme zahlceni. Ze všech stran se na nás hrnou rušivé vlivy a bude to asi stále horší. Někdy je těžké odolat svodům okolí a věnovat se jen jedné věci. Často se mi stává, že v momentu, kdy začnu dělat jednu věc, začnou mi skákat myšlenky k jinému tématu. Je to boj. Proto však máme volbu. Můžeme si vybrat, co budeme dělat. Rozhodnout se.

How to Focus in the Age of DistractionMyšlenková mapa ukazuje, jak se soustředit v době častého vyrušování a rozptylování. Sice anglicky, ale naleznete užitečné tipy přehlednou firmou. Mapu jsem si vytiskl a hodil na dveře, jako inspiraci, až se příště v práci ztratím. [zdroj]

Síla volby nám dává možnost zbavit se vyrušování. Soustředění nás rychle přivede do rovnováhy. Často věnujeme zbytečně pozornost svým nezdravým návykům a lidem, kteří si to vůbec nezaslouží. Je potřeba se dostat do souladu se svými zájmy (cíli a záměry). Soustředění je o nastavení priorit a lze je zapnout a vypnout. Když se přepneme do soustředění, uvolníme svůj potenciál a dostaneme se jádru své tvořivé energie. [SUNNARBORG, 2011].

Afirmace na dnešní den: "Dokáži zapnout soustředění. Dokáži udržet soustředění a ponořit se do kreativního proudu." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Na co se soustředím?
 • Jak mi to posloužilo?
 • V čem to překáželo?
 • Jak bylo mohlo lepší soustředění zlepšit můj život?
Sunnarborg přirovnává soustředění k operační paměti (RAM). Která je velmi rychlá, ale má omezenou kapacitu, proto spuštěním více procesů současně může snadno dojít k zahlcení nebo dokonce přetížení. Stejně tak je třeba vypnout několik procesů v našem mozku, aby se mohl soustředit svou plnou kapacitou pouze na jednu věc, která je v daným okamžik pro nás důležitá.

Další příspěvky na téma soustředění:


21. června 2013

10001: Hranice

Ať si to uvědomuje nebo ne, každý si vytváříme nějaké hranice. Je to nezbytná věc pro naši ochranu, bezpečí a sebeúctu. Sami rozhodujeme, koho, za kterou hranici pustíme a jak chceme, aby bylo s námi zacházeno. To vše se mění a vyvíjí v čase. Vytvoření si zdravých hranic není známka sobectví, ale péče sama o sebe. Když umíme dát jasně najevo ostatním, co už je přes, projevujeme úctu sami k sobě. Stejně tak je nezbytné respektovat tyto omeze u ostatních a nesoudit je za to.

Čtyři osobní zóny Máme 4 osobní zóny: [AtraktivníPráce.cz]
1. intimní = odstup: 0,5 m nebo méně.
2. osobní  = odstup: 0,5 – 1,2 m.
3. společenská = odstup: 1,2 – 3 m.
4. veřejná = odstup: 3,7 m a více.

Sunnarborg přirovnává takové hranice k domu. Dům má mnoho různých pokojů se svým jedinečným účelem. Veřejná místa jako hala nebo obývací pokoj, v kterém přijímáme návštěvy. Také však máme koupelnu nebo ložnici, které považujeme za soukromé a vyžadují naše svolení, aby bylo umožněno ostatním do nich vstoupit. [SUNNARBORG, 2011].

Afirmace na dnešní den: "Mám zdravě stanoveny své hranice. Jsem schopen je sdělovat ostatním snadno a jasně." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Jak jsem si stanovil své osobní hraníce?
 • Kde potřebují mé hranice zamyšlení?
 • Jak by mohla změna mých hranic ovlivnit můj život?
Sebejistě a zdravě mluvit o svých hranicích znamená, mimo jiné, naučit se říkat asertivně ne. Nevím proč, možná díky našim pohádkám nebo socialistické výchově, ale nějak byl ve mě budován pocit, že mám všem pomáhat a dělat něco pro sebe nebo nesouhlasit s druhými není hezké - dokonce bych se měl za to stydět. V letadle platí jedno důležité pravidlo s kyslíkovou maskou. První ji musíte nasadit sobě, pak teprve můžete zachraňovat ostatní.

Nedávno jsem poslouchal podcast na Lifehacker a řešili zajímavý dotaz:
"Otázka: Jak řeknu příteli mé sestřenice, že se nechci dělit o své fotografické know-how, aniž bych narušil vztah se svou sestřenicí?
Lifhacker odpověď: Byli jsme trochu zmateni, proč by jsi se s ním o své znalosti nechtěl podělit. Je to jen informace a pomoci mu ti nikterak neublíží. Pokud však toto získávání informací je příliš často a bere příliš mnoho tvého času, nasměruj jej kam se má obrátit pro pomoc a řekni mu, že nemáš čas jej krok za krokem vést. Tvůj čas je důležitý. Poskytni mu zdroje a směr, aby uspěl, ale upřednostni svůj čas na prvním místě ".
Podcast rozhodně doporučuji poslechnout. Je zajímavé sledovat jak autoři nejprve říkají fráze, jako rodina na prvním místě apod., ale pak sami přiznají, že technické dotazy některých příbuzných můžou být už přes čáru. Zejména pak v případech, kdy stačilo zadat pár slov do Googlu, ale oni byli natolik líní, že dali přednost 10min telefonickému dotazovaní v pracovní době.

Do podobné situace jsem byl tlačen mnohokrát, nemám rád takové to rodinné emocionální vydírání. Proč bych měl bratrovi vysvětlovat něco, co jsem se sám v potu tváře, po hodinách zkoušení, nezdarů a hledání v knihovně naučil. Časem jsem však svůj názor na pomoc výrazně měnil. Říkám si tyto tři pohledy na věc:
 1. "Pokud chcete někomu pomoci, nedávejte mu rybu, ale naučte ho ryby chytat." ... hezký test, jak moc to skutečně potřebuje znát, když se má taky zapotit.
 2. Peter Urs Bender říká, že nejvíce se naučíme tím, že budeme sami učit a předávat své vědomosti dál. Učením si vědomosti sami nejlépe ujasníme a v hlavě propojíme.
 3. Sun Tzu: "Taktiku, kterou vítězím, může znát každý, ale strategii, na které je mé vítězství založeno neodhalí nikdo."
Pár ryb na závěr:

19. června 2013

10000: Síla volby

Jak říkal Brumbál Harrymu Potterovi : "O tom jací jsme, nesvědčí naše schopnosti, ale naše volby [ROWLING, 2000]".

Volby jsou naším nejmocnějším nástrojem. Jelikož jsme obklopeni protiklady, je daleko snazší rozpoznat co nechceme než, co chceme. Právě toto srovnání nám pomáhá naše volby vyhodnotit. Volbou jsou naše postoje, pohled na věc nebo záměr.

Vyber jidla v restauraciVolba je krásně vidět, když si vyjdeme na večeři do restaurace. Restauraci si zvolíme podle místa, atmosféry nebo kuchyně. Na mě ještě hodně působí, jak se tam sedí. Po příchodu do restaurace začneme volbami hýřit. Ke kterému stolu si sednu, kterou židli a výhled si vyberu, co budu pít a co si vyberu s jídelního lístku. Na závěr se pak rozhodneme jestli si restaurace zaslouží dýško. [SUNNARBORG, 2011]

Naše zkušenosti nás učí, jak se příště rozhodovat lépe. Stejně jako návštěva restaurace, je život plný voleb a následků těchto rozhodnutí. Pokud se nám výsledek našich rozhodnutí nezamlouvá, může změnit pohled na věc a vybrat si znovu. Volba je hojnost - vždy bude více možnosti, z kterých si můžeme vybírat. [SUNNARBORG, 2011].

Afirmace na dnešní den: "Mám své volby pod kontrolou. Používám moc volby v souladu se svou myslí, tělem a duší. Dělám prospěšná rozhodnutí." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Jak mi má rozhodnutí ovlivňují můj život?
 • Jakými způsoby si můžu zvolit něco jiného?

Sun Tzu mě naučil jednu věc, kterou se snažím řídit: "Nebojte se těžkých rozhodnutí." Krátkodobé řešení pro udržení pohody, vedou z dlouhodobého hlediska ke katastrofě. Jack Welch (CEO General Electric): „Kdy naposled někdo řekl - škoda, že jsem nepočkal šest měsíců, abych toho zaměstnance propustil.“ [více, MARTINEC, 2009].

18. června 2013

1111: Tryskající artézská studna

Téma blahobytu a hojnosti se mi zpočátku zdálo příliš abstraktní. Pomohlo mi však trochu lepší přiblížení toho, co těmito pojmy myslíme. Hojnost si můžeme představit jako dvojí. Ta první je ta patrná na první pohled, fyzická: peníze a majetek. Druhá však už nemusí být tak zřejmá. Součástí hojnosti jsou milostné vztahy, radost, požehnání nebo taková maličkost jako prostý duševní klid. To jsou způsoby, jak i člověk bez materiálních požitků může být vnitřně bohatý.

Hojnost si lze představit jako proud pohody, který je dostupný komukoliv a kdykoliv. Máme přístup k tomuto proudu, ale jen tehdy, když v něj věříme a podle toho se chováme.

Aquifer Aquifer se česky krásně překládá jako zvodeň. Artézská zvodeň (napjatá) je uložena pod nepropustným podložím, které vytváří podtlak. Když tuto vrstvu navrtáme ve správném místě, začne voda tryskat na povrch. [SUNNARBORG, 2011]

Přístup k proudu hojnosti vyžaduje, abychom byli v souladu, soustředili se na svůj záměr. Když skutečně o něco usilujeme, musíme o to požádat. Hojnost je pak část odpovědi na naše touhy. Je to artézská studna. Stejně jako hojnost je zvodeň skrytá hluboko pod povrchem, pokud chceme využít sílu jejího pramenu, musíme se k ní provrtat. Jakmile se nám to povede, zažijeme výhody bytí v souladu. Kdykoliv se k této naší artézské studní můžeme vrátit a užívat si ji. [SUNNARBORG, 2011].

Afirmace na dnešní den: "Mám přístup k pramenu hojnosti vždy a všude. Žiji v hojnosti." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Jak prožitek hojnosti ovlivňuje mé každodenní chování?
 • Co můžu udělat proto, abych si všiml hojnosti?
Zní to možná zvláštně, ale třeba hraní Call of Duty, mě dokáže do takového proudu dostat. Chvíli trvalo než jsem se naučil hru ovládat (musel jsem vrtat), ale teď již se k ní můžu kdykoliv vrátit a zažívat ty krásné chvíle a strategicko-taktické orgie, kdy jsem dokonale odpojeny a plně soustředěny jen na tento virtuální svět. Taková pařba Call of Duty na mě funguje daleko lépe než meditace nebo jakákoliv sportovní aktivita.

17. června 2013

1110: Účel, smysl života

Jaký je vlastně smysl života? Z nějakého důvodu jsme se narodili a náš život by měl mít nějaký účel. Účel našeho života je odrazem naší pravdy, záměru a žebříčku hodnot. Je více o tom, kým jsme než, co děláme.

GPS HUD display in BMW Účel je jako mapa nebo GPS. Když plánujeme výlet můžeme použít mapu nebo GPS k výběrů cíle a cesty, která nás tam dovede. Jak cestujeme, tak mapa nebo GPS nás drží na té správné cestě, pokud zabloudíme, poví, kudy se vrátit zpět, abychom dosáhli cíle. [SUNNARBORG, 2011]

Stejně jako GPS, definice našeho účelu je jako nastavení směru. Konáme na základě našeho účelu a získáváme zpětnou vazbu, jestli jsme na té správné cestě. Můžeme každou volbu porovnat s tím, zda-li nás dostane k cílí či nikoliv. Nasměrování energie směrem k našemu účelu nás udržuje v pohybu vpřed, směrem k našim cílům.[SUNNARBORG, 2011].

Afirmace na dnešní den: "Jsem v souladu se smyslem života. Je to odraz toho, co dělám a kým jsem v každém okamžiku." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Kdy jsi zaznamenal silný smysl pro účel bytí?
 • Co posílilo tento zážitek?
 • Co oslabilo tento zážitek?
 • Co můžu udělat, abych posílil svůj účel - smysl toho, že jsem?

14. června 2013

Fresh - 7-mi denní půst

Tohle vše začalo, když jsem poslouchal podcast Cliffa a Stephanie (Family from the Heart 255), kde se zmínili o jednom dokumentu s podivným jménem a že půjdou do Freshového půstu. O freshích jsem už hodně slyšel, ale nikdy mě to nějak nebralo. I s pročtením mnoha názorů, že jako jiné spotřebiče se na to bude prášit, koupil jsem si odšťavňovač ROHNSON R-427. Jak jsem však později zjistil, stačilo se zeptat pár známých, protože jim doma často leží ladem a rádi se jej zbaví. Dokonce i rodiče doma jeden mají.

Rozdíl v ceně přístrojů je efektivita využití vstupů. Údajně 4x dražší CATLER JE4010 má o 20% vyšší účinnost, ale čistit se asi musí stejně :) Čistit se však musí stejně. Rozhodně je dobré mít v odpadu sáček, což ulehčí práci.

Když jsem si je párkrát dal v restauraci, tak né vždy to chutnalo a i různé fresh pointy mě něpřesvědčily Dokument Fat, Sick & Nearly Dead, Austrálie, 2010 [čsfd] mi však otevřel oči jiným směrem. Nadchl mě pro zeleninové freshe.

Joe Cross Joe Cross se rebootoval během 6 týdnů a natočil o tom dokument.
Tipy pro 7-dmi denní půst: [JUSTONJUICE.COM, 2013]

 1. Pokud nějaká zelenina nebo ovoce v receptech nevyhovuje, neváhejte ji nahradit. Například kapustu brokolicí. Každopádně nesuďte džus podle jeho původní suroviny.
 2. Neměli byste jíst žádnou pevnou stravu během těchto 7-dmi dní.
 3. Pokud máte bolesti hlavy nebo neodolatelné chutě sníst něco. Vytrvejte, je to běžný stav během prvních 2-4 dní. Soustřeďte se na svůj cíl.
 4. Po každém freshi vypijte 0,5l vody a dbejte na dostatek čisté vody během celého dne.
 5. Den začněte šťávou s 1/2 citronu, který smícháte s 0,4-0,5l teplé nebo horké vody. Hned, jak se probudíte. Pročistí to trávící trakt a dodá startovací dávku energie.
 6. Doporučuje se vypít 4-6 freshů o objemu 0,4-0,6l za den.


Ovocné
 • 1x červený grep a 1/4 ananasu ... osvěžující chuť.
 • 4x mrkev, 2x jablko, 1x paprika a 1/4 celeru ... celer tomu dává zajímavou příchuť.
Fat Sick and Nearly Dead Calories comparision in stomachUkázka proč to funguje: 400 kcal oleje, 400kcal smaženého kuřete a 400kcal zeleniny. Zeleninu a ovoce umí náš žaludek kaloricky odhadnout a správně vydat signály o tom, zda máme dost. Jakmile se však začne smažit, tak je tělo zmatené. Friťáky prostě v pravěku nebyly, abychom si na ně mohli zvyknout.

13. června 2013

1101: Semínka a jablka

Dnes jsem se na začátku trochu zasekl. Jak přeložit "intentions"? Jako intence? To mi moc to neřekne. Cíl? To není zas tak přesné, nejde jen o výsledek, ale i cestu, první krok na cestě. Účel? Ten světí prostředky. Možná záměr je nejvhodnější. Když máme v poslanecké sněmovně záměr zákona, tak z toho vznikne výsledek - zákon. Dobře, dnes to bude o tom, co zamýšlíme.

Najít skutečnou podstatu (srdce) záměru vyžaduje položit si otázku: "co skutečně chci?" Odpověď je třeba hledat na základě našich hodnot. Často je nám to nejjasnější, když prožíváme něco, co nechceme. Naše nejdůležitější záměry jsou většinou získávaný z naprostých protikladů.  [SUNNARBORG, 2011].

Apple tree growing. Záměry jsou jako jabloně. Vše to začíná u malinkého semínka. Semínko je zaléváno deštěm, bere si živiny ze země a energii ze slunce. Takové semínko vyroste do stromu, který rozkvete a rodí jablka plná dalších semínek. Jen díky pozornosti a výživě, co začalo jako malé semínko, rozkvete a rozmnoží se na další malá semínka. [SUNNARBORG, 2011]

Záměry ovlivňují naše myšlenky a pocity. Když v nějakém rozporu zjistíme, co skutečně chceme, zapneme sílu našeho záměru, ta pak spustí naše myšlenky a pocity. Zahájíme proces tvoření - pěstujeme svou jabloň. Záměry tvoří výsledky - jablka. Přání se přetvářejí v činy. Vždy se něco stane. Naše záměry se tady jako jablečná semínka, stanou jablky v podobě našich slov, činů a bytí.  [SUNNARBORG, 2011].

Afirmace na dnešní den: "Mám jasné záměry v souladu se svými hodnotami." [SUNNARBORG, 2011]

S pomocí času a trpělivosti docílíme čehokoliv. Někdy to trvá opravdu dlouho, protože ani jablko se neobjeví na stromě hned.  [SUNNARBORG, 2011].

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Jak mě mé záměry pomáhají v mém životě?
 • Jak by vyjasnění a vyladění mých záměrů mohlo pomoci změnit můj život?

12. června 2013

Top podcasty Game of Thrones

Game of Thrones AfterBuzz TV AfterShowTakto vypadá video přenos z natáčení podcastu AfterBuzz TV AfterShow k seriálu HBO ke Game of Thrones.
K tomuto příspěvku jsem se chystal dlouho. Jsem vášnivý posluchač podcastu (vice?) a obzvláště podcastů k seriálům, které sleduji. Ke každému dílu HBO Game of Thrones jsem naposlouchal hodiny různých podcastů, které se věnují jednotlivým odvysílaným epizodám. Podcasty spravuji přes iTunes a poslouchám v iPod Nano 7.

1. Cripples, Bastards and Broken Things
[web, iTunes]
autor: Kenneth Lopez

Ken je nejstarší ze všech podcasterů a současně můj nejoblíbenější. Neskrývá, že je gay, což dává podcastu určité zajímavé vhledy do příběhu. Ken je vždy laskavý jako Obi-Wan Kenobi a pokládá hostům zajímavé otázky. Asi nejzajímavější host je Bubba, který je skvělý ďáblův advokát a jeho obhajoba Joffreyho nebo Crastera je opravdu dokonalá.

2. Podcast Winterfell [web, iTunes]
autor: Matt Murdick

Matt dělá podcasty již dlouho a tento je skutečně hard-core do takové míry, že se čte kniha a rozebírají kapitoly nebo se děla analýza hudebních motivů v seriálu. Asi nejlépe charakterizující zápal tohoto podcastu je terapeutický díl záhy po epizodě k Red Wedding, který nesl název Matt on Heath’s ‘emergency’ Film List Podcast. V podcastu jsou i moderované telekonference fanoušků.

3. A Pod of Casts [web, iTunes]
autor: Robin Pierson

Robin a jeho host Robert komentuji a rozebírají jednotlivé epizody. Podcast je pěkně strukturovaný a přehledný. Host Robert četl knihu a Robin je pouze divák seriálu. Jedná se o skvělý podcast, u kterého začít.

4. Games of Owns [web, iTunes]
autoři: Eric Scull, Micah Tannenbaum, Selina Wilken a Zack Luye 

Podcast z dílny webu Winter is coming. Skupina lidí - trochu ne tak geekovským tónem - komentuje epizody, ale také sleduje zpětně staré díly s vlastním komentářem. Připadáte si pak, jak kdyby jste sledovali epizodu ze čtyřmi dalšími lidmi v místnosti. Podcast se odlišuje tím, že je v něm silný ženský názor.

5. AfterBuzz TV AfterShow [web, iTunes]
autoři: Dave Klein

První podcast, který můžete poslouchat, je dostupný hned po odvysílání epizody. Autoři podcastu jsou vesměs herci z Kalifornie hledající příležitosti, proto je to velmi profesionálně dělané, a to pro nejširší publikum. AfterBuzz má podobu i jako video a můžete se zde setkat s insidery seriálu. Někdy mě však štve, že zábava vítězí nad obsahem, proto je to kvalitou podcast nejslabší.

Podcasty se snaží filtrovat svůj obsah, aby v něm nebyly spoilery, takže můžete spekulovat s podcastery. Jednou bych měl rád svůj vlastní podcast. O žádném českém podcastu Game of Thrones jsem zatím neslyšel.

1100: Pravda je jako kůže

Téma pravdy je velmi ošemetná věc. Lidé jí né vždy chtějí slyšet. Každý člověk má také jiné vidění pravdy. Ze školy si z filozofie pamatuji jeden Voltairův (1694-1778) citát o pravdě:
„Nesouhlasím s tím, co říkáš, ale do poslední kapky krve budu bránit tvé právo to říci.“
Tento revolucionářský přístup k pravdě je sice učebnic hodný, ale mě se daleko líbí páté čarodějovo pravidlo:
„Zkoumej, co lidé dělají, ne jen to, co říkají, neboť jejich skutky vyzradí lež.“
Sunnarborg pohlíží ba pravdu jako na srdce naší osobnosti. Naše vlastní pravda je zakořeněna v našem názorovém základu, který jsme povětšinou získali od našich rodičů, učitelů a ostatních lidí, které pokládáme za vzory. Pravdu můžeme vnímat, když se naladíme na její frekvenci. Nasloucháním slovům. Pohledem do očí, které jsou pokládány okny do duše. Často právě pravda zní hlasitěji než samotná slova.  [SUNNARBORG, 2011].

Olive Beaupre Miller: The Treasure Chest of My Bookhouse; Chicago: The Bookhouse for Children, 1920 "Král je nahý!" Slavná věta malého chlapce z pohádky Císařovy nové šaty. Děti se vyjadřují spontánně, protože se ještě nenaučily, co je vhodné říkat a co ne. Pro tuto upřímnost, která si na nic nehraje, nás o to více mrzí, když nám děti poví, co bychom neradi slyšeli. [GILÍK, 2010]

Pravda je jako naše kůže. Je jedinečná pro každého z nás a viditelná pro všechny. Kůži můžeme zdobit, tetovat, nalíčit, ale její podstata je stále stejná. Můžeme ji skrývat nebo obnažovat, a to se může měnit den ze dne. Jsou části kůže, které odhalíme jen v intimních situacích, a ty, které hrdě ukazujeme každému. Pravdu nosíme, odhalujeme a skrýváme jako naši kůži. [SUNNARBORG, 2011].

Afirmace na dnešní den: "Uvědomuji si svou pravdu a jsem schopen ji sebevědomě sdělovat." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Jakou roli hraje pravda nebo její nedostatek v mém životě?
 • Jak by mohla změna přístupu k pravdě pomoci změnit můj život?

11. června 2013

1011: Ticho

Ticho je mocný nástroj. Naše tělo a mysl potřebují čas od času vypnout, aby se srovnaly a doplnily síly. Právě ticho nás může dovést do souladu s naším vnitřním já. [SUNNARBORG, 2011].

Greyowls cabin ajawaan lake Ticho je jako spirituální úkryt, ozdravovna nebo chata v lese - místo, kde můžeme jít, abychom byli sami a obnovili napojení na své vnitřní já.

Afirmace na dnešní den: "Dokáži používat ticho jako aktivní část dne, abych naslouchal hlasu svého nitra." [SUNNARBORG, 2011]

Místo pro ticho získáme jednoduše tak, že se odpojíme od okolního světa. Vše vypneme, snížíme vnější podněty.

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Jak používám ticho v každodenním životě?
 • Jaké výhody má využití ticha?
 • V čem vidím potenciál v odevzdávání se tichu?
 • Jak mi může ticho pomoci vyrovnat se současnými životními situacemi?

10. června 2013

Game of Thrones S03E10: Mhysa

Moje hodnocení: 85% [epilog třetí série]
Tři slova popisující epizodu: Big words, no clothes.
Počet shlédnutí: 2x.

Příběh se částečně uzavřel a současně byly kostky hozeny pro čtvrtou sérii.

HBO Game of Thrones S03E10: Arya offering the coin. Arya Stark poprvé použila minci. Krásná hláška z jednoho podcastu: "Hound is the worst babysitter ever."

Část s možnými spoilery, ale ne zas tak moc!
 • Arya zabije prvního může. Což Hound vtipně komentuje, že příště, ať mu to řekne dopředu, když bude něco podobného chystat.
 • Sam se setká s Brandonem a hned jej pozná podle Summer a Hodora. Převede je pod zdí a dá jím dračí sklo, kterého má plný pytlík, včetně hrotů šípů. Brandon je jediný, kdo může nemrtvé zastavit, zajímavý detail.
 • Sam dorazí na Castle Black, nakrmí havrany a pošle zprávy do celého Westerosu s voláním o pomoc. Maester Aemon je silně znepokojen.
 • Víme, kdo je Ramsey, kde skončil Theonův penis, a kdo je Reek.
 • Theonova sestra mu vypluje na pomoc, aby se domů nevracel po kouskách.
 • Davos uplatní svou znalost čtení. Pustí Gendryho, i když uvidíme, kam dovesluje. Gendry má svkělou hlášku na adresu Melisandre: "Big words, no clothes". 
 • Stanis pojede na zeď pomoci Noční hlídce a sám sobě.
 • John Snow se rozloučí s Ygritte, respektive ona mu dá do zad a nohy pár šípů. Dorazí však na Castle Black, kde se o něj Sam postará.
 • Joffrey dostane lekci o tom, že král nepotřebuje o sobě říkat, že je král. Tywin přece jenom nemá tak kamenné srdce. Vše je otázka perspektivy.
 • Jaime se vrátí za Cersei, trochu jako návrat z fronty scéna.
 • Skvělý závěrečný moment s Dany se nádhernou hudbou. Mhysa = Matka.
Když jsem tyto řádky psal poslouchal jsem na oficiální soundtrack k třetí sérii, který je možní koupit na iTunes.

HBO Game of Thrones S03E10: Arya offering the coin. Mladý vlk padl, co je 12 životů na hostině ve srovnání s ukončením války.

1010: Hudební nástroje

Od přírody jsme společenští tvorové. Jsme napojení a spolupracujeme s ostatními. Bez vztahů/přátelství bychom měli málo odlišnosti a bez nich bychom si nemohli uvědomit sami sebe. Vztahy si volíme. Harmonické vztahy jsou založeny na svobodné vůli, ne povinnosti. [SUNNARBORG, 2011].

Orchestra Vztahy jsou jako hudební nástroje. Jeden instrument může hrát sólo. Přidáním dalšího nástroje umožňuje hrát harmonicky. Každý další nástroj vytváří hlubší a pronikavější zvuk. Čím více nástrojů získáváme, tím zajímavější orchestr si vytvoříme.

Afirmace na dnešní den: "Mám harmonická a zdravá přátelství, které mě propojují s ostatními." [SUNNARBORG, 2011]

Zdravá přátelství  jsou založena na vzájemném respektu. Jsou to zrcadla našeho současného vztahu s námi samotnými. Pokud nedokážeme milovat sami sebe, bude nám chybět místo na lásku a respekt k ostatním. Skrze ocenění a zpětnou vazbu nám vztahy odrážejí nejen to čím právě jsme, ale i to čím chceme být. Během života se lidé stávají našimi vzory a my zase jejich. Ať už si to uvědomuje nebo ne, jdeme jim příkladem.

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Jak se mi přátelství pomáhají?
 • Jak mi přátelství překáží, v čem mi brání?
 • Jak se já pomáhám ostatním?
 • Jak mi přátelství mohou pomoci se sladit s mým životem?

7. června 2013

1001: Tělo je jako auto

Tahle kapitola přišla ve správný čas. Udržovat naše tělo ve zdravé rovnováze i podmíněno třemi základními faktory: [SUNNARBORG, 2011]
 1. stravou,
 2. cvičením a 
 3. snižováním míry stresu.
Sport a cvičení je základní antistresová bariéra. Pokud si rozvineme zdravé sportovní návyky a zavedeme do života aktivity, které pravidelně zklidňují a uvolní tělo, výrazně snížíme stres.

Woman in desert for triangle meditation Astrid Alouda: "Tvé tělo je chrám, ale jen když se k němu tak budeš chovat.".
Sunnarborg přirovnává naše tělo k autu. Auta se dělají v různých tvarech a velikostech, barvách a modelech. Ale všechny auta spojují tři věci:

 1. Jsou jedinečná.
 2. Potřebují palivo.
 3. Každé auto potřebuje řidiče.
Udržovat auto v hladkém chodu vyžaduje pravidelnou údržbu: výměny oleje, kontrolu kapalin a výměnu náhradních dílů, když je to nezbytné. Pravidelné čištění pomáhá snižovat korozi a udržuje auto/tělo silné. Staráme se o své tělo tím, že jíme, plánujeme si pravidelná cvičení a lékařské kontroly, necháváme tělo odpočinout. Můžeme si sami zvolit, že chceme udržet na tělo čisté, v dobré kondici a silné.


Afirmace na dnešní den: "Miluji své tělo. Když se budu o tělo starat a naslouchat mu dovede mě k lepšímu zdraví, síle a rovnováze" [SUNNARBORG, 2011]

Tohle má poněkud háček, pokud tělo prodělalo několik jo-jo efektů, je zmatené, jako týraný pes. Podle toho kolik takových šoků prodělalo, potřebuje více času, aby se dostalo do rovnováhy.

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Ovlivňuje tvé fyzické zdraví mou současnou rovnováhu?
 • Pokud ano. Jak?
 • Jak by naslouchání tvému tělu pomohlo najít lepší tělesnou rovnováhu?

6. června 2013

Čí je to hlas?

Pocity, myšlenky a intuice k nám promlouvají svým hlasem. Zeptejte se: [SUNNARBORG, 2011]
 • Co si myslím?
Někdy však nejsme přesvědčeni, že tomu sami věříme. Naše vnitřní já není spokojeno. Háček je v tom, že některé zprávy, které sami sobě vysíláme nejsou naše, pocházejí od jiných lidí v našem okolí.

GossipsKdesi jsem slyšel. Nevěř ničemu co slyšíš a jen polovině toho to vidíš. Je třeba poslouchat své "já", né "já" těch druhých.

Jak roztřídíme tyto implementované názory a myšlenky, zkuste se zeptat: [SUNNARBORG, 2011]
 • Čí je to hlas?
Propátrejte se ke skutečnému zdroji, kdykoliv vám intuice poví, že na tom něco nesedí: [SUNNARBORG, 2011]
 • Odkud se bere tato důvěra?
 • Kde jsem přišel k tomuto názoru?
 • Kdo mi to řekl?
Často zjistíme, že pouze opakujeme to, co nám někdo sdělil jako pravdu. I když tomu člověku důvěřujeme, informace pochází z jeho zkušenosti, ne z naší. Další krok: [SUNNARBORG, 2011]
 • Je to pravda pro mě?
Aktivujte svou možnost volby a vyberte si případně jinou myšlenku nebo názor, dokud nenajdete to, čemu skutečně věříte.

5. června 2013

Game of Thrones S03E09: The Rains of Castamere

Moje hodnocení: 90% [klíčová epizoda]
Tři slova popisující epizodu: You're like a wizard.
Počet shlédnutí: 1x.

Epizoda s klíčovou scénou (Red Wedding) pro celou ságu. Vzbudila na netu obrovský ohlas a mnozí to nemohli dlouho vydýchat. Už jen závěrečné titulky v absolutním tichu byly skvělé. Těch 10% strhávám za nepřehlednou a uspěchanou dějovou linku Dany.

HBO Game of Thrones S03E09: Red Wedding Catlyn Stark a Roose Bolton, dokonale zahrané.


Část s možnými spoilery, ale ne zas tak moc!
Poslouchal jsem mnohé podcasty a tato epizoda, hodně lidí zasáhla. Dokonce i ti, co knihu četli, nemohli při závěrečných titulcích dýchat. Hodně dobře je vidět jak si tvůrci seriálu budují předpolí pro klíčové scény. Ústřední píseň The Rains of Castamere byla probrána v předcházejících epizodách a několikráte zahrána, takže ji pozorný divák mohl poznat v klíčovém momentu rudé svatby.

Jak vyčistit hlavu

Tlakovy hrnecSmyslem cvičení je uvolnit nahromaděnou energii na papír/obrazovku místo toho, aby jste ji v sobě dusili jak v tlakovém hrnci, zbytečně vám pak zabírá drahocennou kapacitu vašeho mozku.
Toto cvičení lze použít, kdykoliv se začneme cítit zavalení příliš mnoha myšlenkami nebo pocity. [SUNNARBORG, 2011].

Postup čištění hlavy (Brain Drain): [SUNNARBORG, 2011]
 1. Vezměte si papír a tužku nebo otevřete prázdnou stránku v počítači (zkuste OhLife).
 2. Nastavte si čas na 15 min.
 3. Napište vše, co máte na mysli. Skutečně cokoliv, třeba co jste během dne dělali, o čem se vám zdálo nebo co vás trápí ... nenechte se nikterak omezovat, nechte myšlenky proudit na papír/obrazovku.
 4. Až uběhne 15min, udělejte si poznámku, jak se cítíte. 
Ulevilo se vám? Cítíte méně stresu?

Tip: Zkuste tuto techniku na čištění hlavy, jako první věc, kterou ráno uděláte po dobu jednoho týdne.

Zlepšila se vaše schopnost soustředění?

Osobní zkušenosti:

 • Ono se to nezdá, ale těch 15min je šíleně dlouhá doba.
 • Když nevím už o čem psát, můžu si položit koučovací otázky.
 • Štve mě, že neumím psát plynule všemi deseti.

4. června 2013

1000: Koření musí proudit

Koření musí proudit (The spice must flow). Je základní podmínka fungování vesmíru ve světě Duny a Franka Herberta. Bez koření se vše zastaví. Stejně tak i bez kreativní energie upadneme do katatonického stavu. Dnešní den je věnován tomuto proudu. Pokud si tento proud uvědomíme, umožní nám to napojit se na naši přirozenou kreativní energii.
Creative Zone Být v proudu si lze představit jako být v zóně, ve vědomém spojením s tokem tvořivé energie. Být přímo napojen na svou inspiraci.
Proud lze přirovnat k vařící vodě. Na začátku je klidná hladina, jak přidáváme teplo, voda začne vibrovat a molekuly se uvedou do pohybu - do varu. Soustředění je tím teplem, které zvyšuje naše vibrace až jsme naplnění energií a kreativitou.

Afirmace na dnešní den: "Jsem kreativní a tato kreativní energie neustále proudi ke mě a skrze mě." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Kdy jsem nejvíce ve své kreativní zóně?
 • Jak by pobyt v zóně mohl pomoci změnit současnou situaci?

3. června 2013

111: Čas je tekutý

Mohl jsem napsat, že "čas jsou peníze", ale to je poněkud zprofanované, i když je v tom hodně pravdy. Stejně jako peníze jako takové nemají hodnotu, protože tu jim dávají lidé, je tomu i s časem. Čas je jako řeka. Když se budeme soustředit na budoucnost, bude se zdát, že řeka času zpomaluje. S pohledem do minulosti zas řeka zrychluje. Když se budeme soustředit na přítomný okamžik a vstoupíme do energetické toku této imaginární řeky, čase může zastavit. Respektování času jako řeky nás lépe zbaví potřeb čas řídit.

In Time, USA, 2011 Sylvia Weis: "Chci skutečně strávit svůj život při snaze neumřít omylem? [In Time, USA, 2011]"

Film In Time (Vyměřený čas) ukazuje svět, jaký by byl, kdyby čas nahradil peníze a časem bychom platili. Vydávat a přijímat peníze je energetická transakce. Čas se v tomto penězům podobá. Je to lidský výtvor, který měří naší existenci.

Afirmace na dnešní den: "Uvědomuji si čas. Vážím si hodnoty, kterou přináší jeho moudré a promyšlené trávení" [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Soustředíš se na budoucnost, minulost nebo přítomnost?
 • Jak by mohlo efektivní využití a porozumění času pomoci ovlivnit pozitivní změnu?

2. června 2013

110: Strach je signál

Strach jako takový nemá žádnou moc, to mi si s ním spojíme v hlavě věci, které mu dodají sílu. Tohle téma je pro mě velmi zajímavé a už jsem se mu věnoval v příspěvku o mantrách. Strach bychom měli vnímat jako signál, takový bezpečnostní alarm. Původní role strachu byla totiž naše ochrana před hrozícím nebezpečím nebo zraněním.

Prozkoumat takový strach vyžaduje odvahu a odhodlání. Naše tělo reaguje na strach ve třech módech:
 1. boj,
 2. útěk nebo dokonce
 3. paralýza.
Když se bojíme, můžeme reagovat bezmyšlenkovitě, což může mít za následek nevědomé nebo dokonce destruktivní chování.

Dune by Frank Herbert, Paul Atreides Paul Atreides: "Nesmím se bát. Strach zabíjí myšlení... [HERBERT, 1965]"

Strach je pro nás příležitost, jak se lépe poznat. Lze si to představit jako posvícení si baterkou do temného kouta naší mysli. Tímto přístupem se můžeme vyléčit ze strachu a poučit se pro příště. Pokud však necháváme v sobě strach růst, projeví se po čase jako stres, frustrace nebo sebezpochybňování. Překování strachu vede k znovuzískání síly a sebejistoty.

Afirmace na dnešní den: "Strach je pouhý signál. Mám odvahu strachu čelit a poučit se z něj." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Jak strach ovlivňuje moji současnou situaci?
 • Které obavy mi brání změnit moji současnou situaci?
 • Jak se může změnit výsledek, pokud přistoupím ke strachu s odvahou, nadšením a láskou?

1. června 2013

101: Frekvence - jsme jako rádia

Vše se skládá z částic i naše buňky. Z fyziky víme, že "částice se v látce pohybují nepřetržitě (neustále) a neuspořádaně (chaoticky). [Wikipedia, Kinetická teorie látek]". Tím, jak se částice pohybují, vytvářejí své unikátní energetické pole, které vysíláme na určité frekvenci. Sunnarborg přirovnává toto vyzařování k rádiu a stanicím na různých frekvencích. Naše tělo je na určité frekvenci, stejně jako jiní lidé a živé a neživé věci kolem nás. Frekvence se podobá pocitům a můžeme ji vnímat jako: [SUNNARBORG, 2011]
 • způsob modulace slov,
 • řeč těla nebo
 • výrazy tváře.
Není rozdíl mezi vysokou a nízkou frekvencí, jsou prostě jiné, odlišné a jedinečné. Každý člověk má:[SUNNARBORG, 2011]
 • vlastní myšlenky (program),
 • pocity (hudbu) a
 • pohled na svět (cílové publikum).

Telo je jako energie naplnena energii, Matrix, USA/Australie, 1999Morpheus: "What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world built to keep us under control in order to change a human being into this. [Matrix, USA/Austrálie, 1999]"
Každá buňka v našem těle je plná energie, která vibruje, má svou frekvenci, své elektromagnetické pole, svůj potenciál. Každého frekvence je unikátní.

Naše frekvence se je snadno ovlivnitelná naším okolím a naše reakce na ni je jedinečný zdroj informací, jak nás lidé a okolí ovlivňuje.

Afirmace na dnešní den: "Uvědomuji si svou frekvenci a její vliv na mou rovnováhu." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
 • Jak setkávání mojí frekvence s frekvencemi mého okolí ovlivňuje moji současnou situaci?
 • Co mi může přinést vědomí o mé unikátní frekvenci?