12. června 2013

1100: Pravda je jako kůže

Téma pravdy je velmi ošemetná věc. Lidé jí né vždy chtějí slyšet. Každý člověk má také jiné vidění pravdy. Ze školy si z filozofie pamatuji jeden Voltairův (1694-1778) citát o pravdě:
„Nesouhlasím s tím, co říkáš, ale do poslední kapky krve budu bránit tvé právo to říci.“
Tento revolucionářský přístup k pravdě je sice učebnic hodný, ale mě se daleko líbí páté čarodějovo pravidlo:
„Zkoumej, co lidé dělají, ne jen to, co říkají, neboť jejich skutky vyzradí lež.“
Sunnarborg pohlíží ba pravdu jako na srdce naší osobnosti. Naše vlastní pravda je zakořeněna v našem názorovém základu, který jsme povětšinou získali od našich rodičů, učitelů a ostatních lidí, které pokládáme za vzory. Pravdu můžeme vnímat, když se naladíme na její frekvenci. Nasloucháním slovům. Pohledem do očí, které jsou pokládány okny do duše. Často právě pravda zní hlasitěji než samotná slova.  [SUNNARBORG, 2011].

Olive Beaupre Miller: The Treasure Chest of My Bookhouse; Chicago: The Bookhouse for Children, 1920 "Král je nahý!" Slavná věta malého chlapce z pohádky Císařovy nové šaty. Děti se vyjadřují spontánně, protože se ještě nenaučily, co je vhodné říkat a co ne. Pro tuto upřímnost, která si na nic nehraje, nás o to více mrzí, když nám děti poví, co bychom neradi slyšeli. [GILÍK, 2010]

Pravda je jako naše kůže. Je jedinečná pro každého z nás a viditelná pro všechny. Kůži můžeme zdobit, tetovat, nalíčit, ale její podstata je stále stejná. Můžeme ji skrývat nebo obnažovat, a to se může měnit den ze dne. Jsou části kůže, které odhalíme jen v intimních situacích, a ty, které hrdě ukazujeme každému. Pravdu nosíme, odhalujeme a skrýváme jako naši kůži. [SUNNARBORG, 2011].

Afirmace na dnešní den: "Uvědomuji si svou pravdu a jsem schopen ji sebevědomě sdělovat." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
  • Jakou roli hraje pravda nebo její nedostatek v mém životě?
  • Jak by mohla změna přístupu k pravdě pomoci změnit můj život?

Žádné komentáře: