21. listopadu 2008

14. Martincův zákon: Základní zásady motivace

SchemaRozhodování mezi motivací a některými jejími alternativami.
  1. Nepřizpůsobujte lidi úkolům, ale úkoly lidem.
  2. Lidé musejí být spokojeni alespoň s něčím.
  3. Jiní lidé mohou být citliví na jiné podněty než vy.
  4. Obava z nepříjemného může motivovat stejně jako touha po příjemném.
  5. Mnohdy stačí práci dobře definovat a vysvětlit.
  6. Při motivaci myslete na druhého, ne na sebe.
  7. Aktuální motivy jsou souhrou vlivu osobnosti, prostředí a situace.
zdroj: Plamínek, J., Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, Grada, Praha 2007, 1. vydání, 128 stran, ISBN 978-80-247-1991-7.

Tento zákon by chtěl doplnit ještě o Goldrattovu metaforu s hrncem zlata, aligátory, bažinou a mořskými pannami. Musím to, ale nejdříve někde splašit v konzistentní podobě.

6. října 2008

13. Martincův zákon: Zvyk je železná košile

zelezna kosileKdo jsi?
We are what we frequently (repeatedly) do.
Excellence, then is not an act, but a habit.
--Aristotle (384 - 322 B.C.)

Jsme tím, co opakovaně děláme.
Dokonalost tedy není čin, ale zvyk.
--Aristoteles (384 - 233 př.n.l.)

4. října 2008

12. Martincův zákon: Peterův princip

Hranice neschopnostiJe libo si vyzkoušet práci vašeho nadřízeného?
"V hierarchii podniku se snaží každý zaměstnanec dosáhnout hladiny neschopnosti."

Tuto větu uvedl kanaďan Lawrence J. Peter ve své knize The Peter Principle a popisuje jev, kdy člověk usiluje v organizaci o povýšení tak dlouho, až se dostane na pozici, pro kterou je zcela nekompetentní. [Birch 2005, str. 4]

Zdroj: Birch. P., Leadership: využijte svůj potenciál naplno, CP Books, a.s., Brno 2005, 1. vydání, 95 stran, ISBN 80-251-0551-2.

4. srpna 2008

10. Martincův zákon: Jak poznat toho pravého zaměstnance?

PomerancA jak by se tobě líbilo, kdyby ti někdo nabídl pomeranč, který už před tím přežvýkal?

Co děláme, když nevíme, co máme dělat?

Dokáže si člověk vytvořit sám zadání pro svou práci, aniž by mu musel někdo pořád říkat, co, kdy a jak má dělat?

Nebo potřebuje uklizenou cestičku bez jediného kamínku a kojeneckou výživu, kterou jim sami podáváme?

Provokujte své lidi, aby si dokázali nalézt sami svůj pomeranč a oloupat si jej!

Abu ibn Abbas vyprávěl svým žákům příběh o velbloudovi, který nestál za povšimnutí a vlastně bylo zbytečné o něm vyprávět nějaký příběh. Žáci nerozuměli významu jeho slov, byli zmateni, popuzeni a jeden z nich povstal a promluvil za nespokojence: "Mistře, vyprávíš nám příběhy, ale nikdy nám neodhalíš smysl."
Abu ibn Abbasovi se zajiskřilo v očích: "A jak by se tobě líbilo, kdyby ti někdo nabídl pomeranč, který už před tím předžvýkal?"

Zdroj: Hroník, F., Manažerské příběhy, Brno 2007, MotivPress, ISBN 978-80-239-9344-8.

24. června 2008

11. Martincův zákon: O tom kdy začít

Nejlepší čas zasadit strom je před dvaceti lety.
Druhý nejlepší čas je dnes.

--čínské přísloví

Kdysi kdosi kdesi řekl: postav dům, zasaď strom, zploď syna. Přece ten haplotyp Y-chromozomu předám dál.

S. M. R. Covey, Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše, [str. 54] Management Press, Praha 2008, ISBN 978-80-7261-176-8.

4. dubna 2008

9. Martincův zákon: KISS

Keep It Short and Simple.
Buďte struční a srozumitelní.

"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
-- Albert Einstein

Ze slavné prezentace INBOX ZEROV jednoduchosti je síla.


Zdroj: Keth Poster, Mike Applegarth, Projektový management: Management do kapsy 8, vyd. 1 Praha, Portál 2006, 112s., ISBN 80-7367-141-7.

26. března 2008

8. Martincův zákon: Umění mlčení

A pair of balls beats everything.
Nikdy neříkejte všechno - připravujete se o strategickou výhodu.
Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.

-- Marcus Aurelius Antoninus: (* 26. duben 121, Řím – † 17. březen 180, Vídeň) byl římský císař a filosof (přezdívaný „filosof na trůně“), představitel mladšího stoicismu.

Nemusíš říkat vše, co víš, ale musíš vědět, co říkáš.

Mlčet o sobě je pokora,
mlčet o chybách druhých je láska,
mlčet a neříkat nevhodná slova je slušnost,
mlčet v čase je prozíravost,
mlčet v bolesti je hrdinství.

Umět mluvit je chloubou mnohých,
umět mlčet je moudrostí jen mála lidí,
umět naslouchat je velkorysostí pouze nemnohých.

Hovořit mnoho je jedna věc, hovořit moudře je druhá.

-- Sofokles: (497/496 př. n. l. – 406/405 př. n. l.) byl starořecký athénský dramatik, kněz a politik.

25. března 2008

7. Martincův zákon: Překážky

Žádná překážka není natolik velká, aby nebylo možné se jí postavit nebo ji obejít.

Hej, většina leze přes, ale když ti to vyhovuje takhle?!Hej, většina leze přes, ale když ti to vyhovuje takhle?!

Zdroj: Sang H. Kim, Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe i druhé.

14. ledna 2008

6. Martincův zákon: Teorie

"Není nic praktičtějšího, než dobrá teorie."

-- Carl von Clausewitz (1780 - 1831)

TeorieKdyž nějakou knihu tak jedině Umění války od Sun Tzu.