8. srpna 2009

20. Martincův zákon: Pět zásadních chyb managera

Jack WelchJack Welch (CEO GE): "Kdy naposled někdo řekl - škoda, že jsem nepočkal šest měsíců, abych toho zaměstnance propustil?"
Sun Tzu, VIII. 12: Vojevůdce ohrožuje pět zásadních chyb:
  1. lehkomyslnost, která vede ke zkáze;
  2. zbabělost, která jej přivede do zajetí;
  3. netrpělivost, kterou lze snadno vyprovokovat;
  4. přehnaný smysl pro čest, který zasáhne každá urážka;
  5. přehnaný soucit s vojáky, který připraví vojevůdce o klid.
zdroj: Sun-c', Umění války, B4U 2008, 104 stran, ISBN: 978-80-903850-6-0 (anglický překlad Lionela Gilese z roku 1910)
Doplněno 8.8. 2009
Co tedy dělat? [Michaelson 2001, s. 78-79]

  1. Lehkomyslný manager neumí využít informace, střílí od boku. Když dosáhne vítězství je to proto, že něco udělal, ale ne proto, že udělal správnou věc.
  2. Manager, který se bojí riskovat, riskuje vše. Kdo se úzkostlivě bojí, že udělá chybu, nemůže vyhrát.
  3. Manager musí mít chladnou hlavu. Když zastřelíte poslíčka ještě dříve než promluví, tak nedostanete špatné zprávy, ale taký nevíte, co se skutečně děje.
  4. Manager si nesmí brát věci moc osobně nebo se nechat ovládnout svým egem. Důstojnická čest patří do romantické literatury, hlavní je výsledek. Kdo se snadno urazí, tak dává konkurentovi do rukou mocnou zbraň.
  5. Krátkodobé řešení pro udržení pohody, vedou z dlouhodobého hlediska ke katastrofě. Nebojte se těžkých rozhodnutí. Jack Welch (CEO General Electric): "Kdy naposled někdo řekl - škoda, že jsem nepočkal šest měsíců, abych toho zaměstnance propustil?"
volně přeloženo z: Michaelson, G., A. Sun Tzu The Art of War for Managers: 50 Strategic Rules, USA 2001, ISBN 1-58062-459-6.

Na závěr ještě k tématu můžete mrknout na moji seminárku ze školy:
Šest strategických principů pro manažery