6. října 2008

13. Martincův zákon: Zvyk je železná košile

zelezna kosileKdo jsi?
We are what we frequently (repeatedly) do.
Excellence, then is not an act, but a habit.
--Aristotle (384 - 322 B.C.)

Jsme tím, co opakovaně děláme.
Dokonalost tedy není čin, ale zvyk.
--Aristoteles (384 - 233 př.n.l.)

4. října 2008

12. Martincův zákon: Peterův princip

Hranice neschopnostiJe libo si vyzkoušet práci vašeho nadřízeného?
"V hierarchii podniku se snaží každý zaměstnanec dosáhnout hladiny neschopnosti."

Tuto větu uvedl kanaďan Lawrence J. Peter ve své knize The Peter Principle a popisuje jev, kdy člověk usiluje v organizaci o povýšení tak dlouho, až se dostane na pozici, pro kterou je zcela nekompetentní. [Birch 2005, str. 4]

Zdroj: Birch. P., Leadership: využijte svůj potenciál naplno, CP Books, a.s., Brno 2005, 1. vydání, 95 stran, ISBN 80-251-0551-2.