26. listopadu 2009

24. Martincův zákon: Otesávat kámen nebo stavět katedrály

Po cestě vedoucí po úbočí hory kráčel muž. Šel kolem kamenolomu. Kameníci seděli na zemi, sekali do skály a snažili se z ní vysekat kvádr.

Zeptal se jednoho zpoceného a zaprášeného: “Co děláš?”
“Nevidíš?” nezdvořile odpověděl kameník, aniž zdvihl hlavu.
“Otesávám kámen a umírám od námahy.”

O kousek dál se zeptal jiného: “A ty, co děláš?”
“Nevidíš? Pracuji od rána do večera, abych uživil manželku a děti.”

A ještě dál se zeptal třetího kameníka: “Co děláš?”
“Nevidíš?” odpověděl a hrdě se usmíval, “stavím katedrálu.”

KatedrálaCo děláte v práci vy?
zdroj: to netuším, asi lidová slovesnost

13. listopadu 2009

23. Martincův zákon: Jak to jde!

"Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody."

Legend of the Seeker"Think of the solution not the problem."
"Hledej řešení, nezabírej se problémem."
(z TV seriálu Legend of the Seeker)
Úryvky z článku Čím štvete svého šéfa:

Zahraniční manažeři si stěžují, že se v Česku nadměrně setkávají se slovem problém. A předkládáním důvodů, proč něco nejde. Někdy například střední manažeři zapomínají, že jsou placeni právě za to, aby našli nějaké řešení.

Mnoho pracovníků touží po vyšším platu, ale bojí se převzít plnou odpovědnost za svěřenou práci. Takže šéfům nezbývá než být v roli "hlídačů" častěji, než je jim milé. Navíc si stěžují, že se zaměstnanci stále ne­umějí vcítit do potřeb klientů a předvídat jejich požadavky.

Mezi zaměstnanci v Česku je také oblíbená "hra na schovávanou", kdy se zamlčuje problém. Lidé jsou zvyklí, že se jim často vyplácí taktika "nechat věci vyhnít". Zametají problémy pod koberec a věci bagatelizují. "Tutlání problému jej ale pouze zvětšuje a stojí firmu peníze," říká Lukáš Kubita, ředitel Sportovních areálů města Kladno. Proto motivuje pracovníky, aby s problémy přicházeli včas.

Většina manažerů konstatovala, že jim vadí, že ztrácejí čas zbytečnostmi. Například někteří zaměstnanci jsou pohodlní a rádi vyčkávají na pokyn.

zdroj: ManagerWeb.cz, Čím štvete svého šéfa