26. listopadu 2009

24. Martincův zákon: Otesávat kámen nebo stavět katedrály

Po cestě vedoucí po úbočí hory kráčel muž. Šel kolem kamenolomu. Kameníci seděli na zemi, sekali do skály a snažili se z ní vysekat kvádr.

Zeptal se jednoho zpoceného a zaprášeného: “Co děláš?”
“Nevidíš?” nezdvořile odpověděl kameník, aniž zdvihl hlavu.
“Otesávám kámen a umírám od námahy.”

O kousek dál se zeptal jiného: “A ty, co děláš?”
“Nevidíš? Pracuji od rána do večera, abych uživil manželku a děti.”

A ještě dál se zeptal třetího kameníka: “Co děláš?”
“Nevidíš?” odpověděl a hrdě se usmíval, “stavím katedrálu.”

KatedrálaCo děláte v práci vy?
zdroj: to netuším, asi lidová slovesnost

Žádné komentáře: