5. prosince 2009

25. Martincův zákon: První čarodějovo pravidlo

"People are stupid; given proper motivation, almost anyone will believe almost anything. Because people are stupid, they will believe a lie because they want to believe it's true, or because they are afraid it might be true. People’s heads are full of knowledge, facts, and beliefs, and most of it is false, yet they think it all true. People are stupid; they can only rarely tell the difference between a lie and the truth, and yet they are confident they can, and so are all the easier to fool."
—Chapter 36, p.397, U.S. hardcover edition

The Truth Seeker
Richard Cypher - Hledač pravdy ze ságy Terryho Goodkyna Meč pravdy

Lidé jsou hloupí. S tou správnou motivací téměř každý bude věřit téměř čemukoliv. Protože jsou lidé hloupí, uvěří lži, protože chtějí věřit, že je pravdou nebo jen proto, že se bojí, že by to pravda mohla být....

... Lidé potřebují nepřítele, aby mělo jejich jednání smysl. Je jednoduší vést lidi, když cítí smysl v jednání. Smysluplný důvod je daleko důležitější než pravda. Ve skutečnosti v tom pravda nehraje žádnou roli. Dejte lidem jiný cíl (nepřítele) než sebe, aby si vše mohli snadno ospravedlnit. Lidé jsou hloupí, protože chtějí věřit, a proto věří.

"Wizards's First Rule: people are stupid." Richard and Kahlan frowned even more. "People are stupid; given proper motivation, almost anyone will believe almost anything. Because people are stupid, they will believe a lie because they want to believe it's true, or because they are afraid it might be true. People’s heads are full of knowledge, facts, and beliefs, and most of it is false, yet they think it all true. People are stupid; they can only rarely tell the difference between a lie and the truth, and yet they are confident they can, and so are all the easier to fool." Because of Wizards First Rule, the old wizards created Confessors, and Seekers, as a means of helping find the truth, when the truth is important enough. Rahl knows the Wizard's Rules. He is using the first one. People need an enemy to feel a sense of purpose. It's easy to lead people when they have a sense of purpose. Sense of purpose is more important by far than the truth. In fact, truth has no bearing in this. Darken Rahl is providing them with an enemy, other than himself, a sense of purpose. People are stupid; they want to believe, so they do."
—Chapter 36, p.560, U.S. Paper Back Edition

zdroj: Wikipedia

26. listopadu 2009

24. Martincův zákon: Otesávat kámen nebo stavět katedrály

Po cestě vedoucí po úbočí hory kráčel muž. Šel kolem kamenolomu. Kameníci seděli na zemi, sekali do skály a snažili se z ní vysekat kvádr.

Zeptal se jednoho zpoceného a zaprášeného: “Co děláš?”
“Nevidíš?” nezdvořile odpověděl kameník, aniž zdvihl hlavu.
“Otesávám kámen a umírám od námahy.”

O kousek dál se zeptal jiného: “A ty, co děláš?”
“Nevidíš? Pracuji od rána do večera, abych uživil manželku a děti.”

A ještě dál se zeptal třetího kameníka: “Co děláš?”
“Nevidíš?” odpověděl a hrdě se usmíval, “stavím katedrálu.”

KatedrálaCo děláte v práci vy?
zdroj: to netuším, asi lidová slovesnost

13. listopadu 2009

23. Martincův zákon: Jak to jde!

"Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody."

Legend of the Seeker"Think of the solution not the problem."
"Hledej řešení, nezabírej se problémem."
(z TV seriálu Legend of the Seeker)
Úryvky z článku Čím štvete svého šéfa:

Zahraniční manažeři si stěžují, že se v Česku nadměrně setkávají se slovem problém. A předkládáním důvodů, proč něco nejde. Někdy například střední manažeři zapomínají, že jsou placeni právě za to, aby našli nějaké řešení.

Mnoho pracovníků touží po vyšším platu, ale bojí se převzít plnou odpovědnost za svěřenou práci. Takže šéfům nezbývá než být v roli "hlídačů" častěji, než je jim milé. Navíc si stěžují, že se zaměstnanci stále ne­umějí vcítit do potřeb klientů a předvídat jejich požadavky.

Mezi zaměstnanci v Česku je také oblíbená "hra na schovávanou", kdy se zamlčuje problém. Lidé jsou zvyklí, že se jim často vyplácí taktika "nechat věci vyhnít". Zametají problémy pod koberec a věci bagatelizují. "Tutlání problému jej ale pouze zvětšuje a stojí firmu peníze," říká Lukáš Kubita, ředitel Sportovních areálů města Kladno. Proto motivuje pracovníky, aby s problémy přicházeli včas.

Většina manažerů konstatovala, že jim vadí, že ztrácejí čas zbytečnostmi. Například někteří zaměstnanci jsou pohodlní a rádi vyčkávají na pokyn.

zdroj: ManagerWeb.cz, Čím štvete svého šéfa

6. října 2009

22. Martincův zákon: Instinkt

"Dostanete-li protikladné rady,
řiďte se vlastním instinktem."

-- Peter Urs Bender [Bender, 2008/s53]

Souboj samurajuDavid Allen rád uvádí rčení svého trenéra fotbalu: "Poslední místo, kde byste měli přemýšlet, je na hřišti." Je v tom velká pravda. Na tréninku nebo při plánování si můžete přemýšlet a zkoušet varianty dle libosti, ale jakmile dojde k střetnutí nebo rozhodování, je třeba spoléhat na instinkty, které jsem tím plánování a tréninkem získaly, navíc často prostě nemáte čas.

zdroj: Bender, P. U. Niterný Leadership. Management Press, Praha, 2008, vydání první (dotisk). ISBN978-80-7261-069.

2. září 2009

21. Martincův zákon: Ostřete pilu

PilaNajděte si čas naostřit svou pilu!
Představte si, že při cestě lesem uvidíte člověka, jak s velkým nasazením podřezává strom.
"Co to děláte?" zeptáte se ho.
"To je snad jasné, ne?" odpoví vám poněkud nenaloženě a ve spěchu. "Kácím strom."
"Vypadáte hrozně utahaně! Jak dlouho se s tím moříte?"
"Přes pět hodin. Už toho mám fakt dost. Je to děsná dřina."
"Tak proč si nedáte na pár minut padla? Mohl byste si alespoň naostřit pilu. Určitě by vám šla práce líp."
"Na to nemám čas. Mám moc práce." [Covey, 2008/s279]

Návyk 7 znamená dopřát si čas "naostřit pilu". Tento návyk zastřešuje zbývajících šest návyků, protože bez něj by je nebylo možné využívat. [Covey, 2008/s279]

Čtyři dimenze obnovy sil: [Covey, 2008/s280]
 • fyzická: tělesné cvičení, výživa, zvládání stresu
 • společenská: služba, empatie, synergie, vnitřní jistota
 • duchovní: ujasňování hodnot a závazků, studium a meditace
 • mentální: četba, představivost, plánování, psaní
zdroj: Covey, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Management Press. Praha 2008. ISBN 978-80-7261-156-0.

8. srpna 2009

20. Martincův zákon: Pět zásadních chyb managera

Jack WelchJack Welch (CEO GE): "Kdy naposled někdo řekl - škoda, že jsem nepočkal šest měsíců, abych toho zaměstnance propustil?"
Sun Tzu, VIII. 12: Vojevůdce ohrožuje pět zásadních chyb:
 1. lehkomyslnost, která vede ke zkáze;
 2. zbabělost, která jej přivede do zajetí;
 3. netrpělivost, kterou lze snadno vyprovokovat;
 4. přehnaný smysl pro čest, který zasáhne každá urážka;
 5. přehnaný soucit s vojáky, který připraví vojevůdce o klid.
zdroj: Sun-c', Umění války, B4U 2008, 104 stran, ISBN: 978-80-903850-6-0 (anglický překlad Lionela Gilese z roku 1910)
Doplněno 8.8. 2009
Co tedy dělat? [Michaelson 2001, s. 78-79]

 1. Lehkomyslný manager neumí využít informace, střílí od boku. Když dosáhne vítězství je to proto, že něco udělal, ale ne proto, že udělal správnou věc.
 2. Manager, který se bojí riskovat, riskuje vše. Kdo se úzkostlivě bojí, že udělá chybu, nemůže vyhrát.
 3. Manager musí mít chladnou hlavu. Když zastřelíte poslíčka ještě dříve než promluví, tak nedostanete špatné zprávy, ale taký nevíte, co se skutečně děje.
 4. Manager si nesmí brát věci moc osobně nebo se nechat ovládnout svým egem. Důstojnická čest patří do romantické literatury, hlavní je výsledek. Kdo se snadno urazí, tak dává konkurentovi do rukou mocnou zbraň.
 5. Krátkodobé řešení pro udržení pohody, vedou z dlouhodobého hlediska ke katastrofě. Nebojte se těžkých rozhodnutí. Jack Welch (CEO General Electric): "Kdy naposled někdo řekl - škoda, že jsem nepočkal šest měsíců, abych toho zaměstnance propustil?"
volně přeloženo z: Michaelson, G., A. Sun Tzu The Art of War for Managers: 50 Strategic Rules, USA 2001, ISBN 1-58062-459-6.

Na závěr ještě k tématu můžete mrknout na moji seminárku ze školy:
Šest strategických principů pro manažery

4. července 2009

18. Martincův zákon: Hlavně nepřetrhnout řetěz

Teorém přetrženého řetězu je jeden z hlavních nástrojů jak se vyrovnat s nechutí k práci. Nechuť vzniká zejména u dlouhodobých projektů, kde je potřeba překonat ztrátu motivace po odeznění efektu počátečního nadšení.

Vynechte maximálně 2 dny za sebou.

Jako kontrola slouží nástěnný kalendář (Free Calendar Templates to Print), kde se každý den zaznamenává pokrok, potom vynechaný den bije do očí a pomáhá dostat vykolejený vláček zpět na koleje. Dalším úskalím může být, že kalendář, z důvodu pocitu viny, ani nechcete vidět. Takový útěk před realitou, je třeba okamžitě konfrontovat z realitou a vystresovat se - i strach dokáže pomoci.

Když vynecháte jeden den, v tom druhém už rozhodně neváhejte. Donuťte se a uvidíte, že si budete vděční.

Pretrzeny retezUž jsem to přetrhl mnohokrát a dokonce i na kole.

Další pomůcky:
 • Začněte s málem – i 5 minut je dost. - pomáhá kuchyňský budík nebo online eggtimer.
 • Najděte nejbližší možný krok.
 • Stanovte si nejdůležitější úkol dne - a cokoliv dělaté porovnejte s tímto úkolem jestli je to skutečně nutné dělat dříve.
 • "Proč" vůbec chcete věc dělat? - jaké to bude až to bude hotové.
 • Stanovte si nějakou odměnu - opatrně s čokoládou.
zdroj: WORKaholic BLOGuje: 8 tipů, jak překonat nechuť (nejen) k práci ... a 1 (nedobrovolný) přívažek navíc, [online, cit. 18.09.2007, 3:34:00]

27. května 2009

19. Martincův zákon: Vítězství bez boje

Sun Tzuovým ideálem bylo vítězství bez boje, donucení nepřítele, aby se vzdal ještě před prvním úderem.

"Získat 100 vítězství ve 100 bitvách není umění. Vrcholem dokonalosti je podmanit si nepřítele bez boje"

Sun Tzu - Art of WarUmění války generála Sun Tzu je stěžejní a zřejmě první dílo z oblasti strategického managementu.

Moji životní filozofii vystihuje krásně další citát z Umění války od Sun Tzu o strategii a vodě:

"Vojenská strategie je jako voda. Vyhýbá se vysokým místům a spěchá dolů.
Vojenská strategie se vyhýbá silným místům a zasahuje slabá. Tok vody je určen tvarem země. Ve válce je vítězství určeno vztahem k nepříteli. Tak jako voda nemá stálý tvar, ani bitva nemá stálou podobu. Ten, kdo je schopen přizpůsobit se nepříteli, zvítězí a bude nazýván mistrem."

Kolikrát si říkám, že jsem jako kapka na okně. Vždy si najde cestu dolů.

Chcete vědět více? »

19. dubna 2009

17. Martincův zákon: Work smart, not hard!

Serial Dr. HouseWork smart, not hard!
[Cut to a visual of Lucy's surgery. Ducklings are watching from the observation deck.]

FOREMAN: This thing is already all around her heart, if it gets into the muscle she's dead.
CHASE: Best bet's Coxsackie virus, Parvovirus B19, CMV...
CAMERON: Bacterial infection is more likely to turn constrictive it could be TB.
CHASE: Right. Forgot about the part where she did time in Russian goulo. Her hematocrits elevated.
CAMERON: Few extra blood cells means nothing she's probably just dehydrated.
CHASE: Yes and I could assume 3 or 4 things to fit my theory too.
CAMERON: She's sick, she obviously hasn't been drinking enough...
FOREMAN: Enough! [Chase and Cameron stop and look at Foreman.] I take it you two aren't sleeping together anymore? We do what House said. We test for everything.
CHASE: Good. [Hands Cameron the file.] Then I can go home. [Starts to leave.]
CAMERON: Since when does we not include you?
CHASE: Well House is going to call us all idiots anyway. Might as well be a well-rested idiot. [Leaves.]

[Cut to House in diagnostics office talking to a very tired looking Cameron and Foreman.]

HOUSE: You guys are idiots.
CAMERON: Why? Because we stayed up all night doing exactly what you told us to do?
HOUSE: No. Because you stayed up all night doing exactly what I told you to do and have nothing to show for it.
FOREMAN: We eliminated dozens of wrong answers.
HOUSE: I asked you what 2 + 2 equals and a day later you tell me not 25.

[Chase walks in looking well rested]

CHASE: The pathology report just got filed. Found granulomas in Lucy's pericardium. [Hands House the report.] Could be a case of fungal infection.
HOUSE: Nice work.
CAMERON: He went home!
HOUSE: Work smart, not hard!

8. března 2009

16. Martincův zákon: Marketing a inovace

Podnikání má dvě - a pouze dvě - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky: vše ostatní jsou náklady.

-- Peter Drucker (1909 - 2005) [Kotler 2005, str. 42]
Podnikani, marketing, inovace tvoří průnik

zdroj: Kotler, P., Marketing v otázkách a odpovědích, CP Books, a.s., Brno 2005, 1. vydání, 130 stran, ISBN 80-251-0518-0.

2. ledna 2009

15. Martincův zákon: Když něčemu nerozumíš, tak se toho zbav.

Payback posterTo se chtěli zbavit Mela Gibsona, ještě před tím než se vědělo, že opravu nějakej divnej.
Carter: Nechci, aby se o tom doslechl pan Bronson.
Myslel by si, že jsem moc měkký.
On se řídí zásadou: "Když něčemu nerozumíš, tak se toho zbav."
... Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
... Vyřid´ to, Phile.
Phil: Chcete fotky nebo trofej?
Carter: Tentokrát nic.

Payback, USA, 1999
Carter: I don't want Mr. Bronson hearing about this... he'll think I'm getting soft. One of his principles has always been: if you don't understand it, get rid of it... a stitch in time, so to speak, so... stitch this mut up Phil.