8. března 2009

16. Martincův zákon: Marketing a inovace

Podnikání má dvě - a pouze dvě - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky: vše ostatní jsou náklady.

-- Peter Drucker (1909 - 2005) [Kotler 2005, str. 42]
Podnikani, marketing, inovace tvoří průnik

zdroj: Kotler, P., Marketing v otázkách a odpovědích, CP Books, a.s., Brno 2005, 1. vydání, 130 stran, ISBN 80-251-0518-0.

Žádné komentáře: