2. září 2009

21. Martincův zákon: Ostřete pilu

PilaNajděte si čas naostřit svou pilu!
Představte si, že při cestě lesem uvidíte člověka, jak s velkým nasazením podřezává strom.
"Co to děláte?" zeptáte se ho.
"To je snad jasné, ne?" odpoví vám poněkud nenaloženě a ve spěchu. "Kácím strom."
"Vypadáte hrozně utahaně! Jak dlouho se s tím moříte?"
"Přes pět hodin. Už toho mám fakt dost. Je to děsná dřina."
"Tak proč si nedáte na pár minut padla? Mohl byste si alespoň naostřit pilu. Určitě by vám šla práce líp."
"Na to nemám čas. Mám moc práce." [Covey, 2008/s279]

Návyk 7 znamená dopřát si čas "naostřit pilu". Tento návyk zastřešuje zbývajících šest návyků, protože bez něj by je nebylo možné využívat. [Covey, 2008/s279]

Čtyři dimenze obnovy sil: [Covey, 2008/s280]
  • fyzická: tělesné cvičení, výživa, zvládání stresu
  • společenská: služba, empatie, synergie, vnitřní jistota
  • duchovní: ujasňování hodnot a závazků, studium a meditace
  • mentální: četba, představivost, plánování, psaní
zdroj: Covey, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Management Press. Praha 2008. ISBN 978-80-7261-156-0.

Žádné komentáře: