21. listopadu 2008

14. Martincův zákon: Základní zásady motivace

SchemaRozhodování mezi motivací a některými jejími alternativami.
  1. Nepřizpůsobujte lidi úkolům, ale úkoly lidem.
  2. Lidé musejí být spokojeni alespoň s něčím.
  3. Jiní lidé mohou být citliví na jiné podněty než vy.
  4. Obava z nepříjemného může motivovat stejně jako touha po příjemném.
  5. Mnohdy stačí práci dobře definovat a vysvětlit.
  6. Při motivaci myslete na druhého, ne na sebe.
  7. Aktuální motivy jsou souhrou vlivu osobnosti, prostředí a situace.
zdroj: Plamínek, J., Tajemství motivace: jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, Grada, Praha 2007, 1. vydání, 128 stran, ISBN 978-80-247-1991-7.

Tento zákon by chtěl doplnit ještě o Goldrattovu metaforu s hrncem zlata, aligátory, bažinou a mořskými pannami. Musím to, ale nejdříve někde splašit v konzistentní podobě.

Žádné komentáře: