4. srpna 2008

10. Martincův zákon: Jak poznat toho pravého zaměstnance?

PomerancA jak by se tobě líbilo, kdyby ti někdo nabídl pomeranč, který už před tím přežvýkal?

Co děláme, když nevíme, co máme dělat?

Dokáže si člověk vytvořit sám zadání pro svou práci, aniž by mu musel někdo pořád říkat, co, kdy a jak má dělat?

Nebo potřebuje uklizenou cestičku bez jediného kamínku a kojeneckou výživu, kterou jim sami podáváme?

Provokujte své lidi, aby si dokázali nalézt sami svůj pomeranč a oloupat si jej!

Abu ibn Abbas vyprávěl svým žákům příběh o velbloudovi, který nestál za povšimnutí a vlastně bylo zbytečné o něm vyprávět nějaký příběh. Žáci nerozuměli významu jeho slov, byli zmateni, popuzeni a jeden z nich povstal a promluvil za nespokojence: "Mistře, vyprávíš nám příběhy, ale nikdy nám neodhalíš smysl."
Abu ibn Abbasovi se zajiskřilo v očích: "A jak by se tobě líbilo, kdyby ti někdo nabídl pomeranč, který už před tím předžvýkal?"

Zdroj: Hroník, F., Manažerské příběhy, Brno 2007, MotivPress, ISBN 978-80-239-9344-8.

Žádné komentáře: