7. června 2013

1001: Tělo je jako auto

Tahle kapitola přišla ve správný čas. Udržovat naše tělo ve zdravé rovnováze i podmíněno třemi základními faktory: [SUNNARBORG, 2011]
  1. stravou,
  2. cvičením a 
  3. snižováním míry stresu.
Sport a cvičení je základní antistresová bariéra. Pokud si rozvineme zdravé sportovní návyky a zavedeme do života aktivity, které pravidelně zklidňují a uvolní tělo, výrazně snížíme stres.

Woman in desert for triangle meditation Astrid Alouda: "Tvé tělo je chrám, ale jen když se k němu tak budeš chovat.".
Sunnarborg přirovnává naše tělo k autu. Auta se dělají v různých tvarech a velikostech, barvách a modelech. Ale všechny auta spojují tři věci:

  1. Jsou jedinečná.
  2. Potřebují palivo.
  3. Každé auto potřebuje řidiče.
Udržovat auto v hladkém chodu vyžaduje pravidelnou údržbu: výměny oleje, kontrolu kapalin a výměnu náhradních dílů, když je to nezbytné. Pravidelné čištění pomáhá snižovat korozi a udržuje auto/tělo silné. Staráme se o své tělo tím, že jíme, plánujeme si pravidelná cvičení a lékařské kontroly, necháváme tělo odpočinout. Můžeme si sami zvolit, že chceme udržet na tělo čisté, v dobré kondici a silné.


Afirmace na dnešní den: "Miluji své tělo. Když se budu o tělo starat a naslouchat mu dovede mě k lepšímu zdraví, síle a rovnováze" [SUNNARBORG, 2011]

Tohle má poněkud háček, pokud tělo prodělalo několik jo-jo efektů, je zmatené, jako týraný pes. Podle toho kolik takových šoků prodělalo, potřebuje více času, aby se dostalo do rovnováhy.

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
  • Ovlivňuje tvé fyzické zdraví mou současnou rovnováhu?
  • Pokud ano. Jak?
  • Jak by naslouchání tvému tělu pomohlo najít lepší tělesnou rovnováhu?

Žádné komentáře: