19. června 2013

10000: Síla volby

Jak říkal Brumbál Harrymu Potterovi : "O tom jací jsme, nesvědčí naše schopnosti, ale naše volby [ROWLING, 2000]".

Volby jsou naším nejmocnějším nástrojem. Jelikož jsme obklopeni protiklady, je daleko snazší rozpoznat co nechceme než, co chceme. Právě toto srovnání nám pomáhá naše volby vyhodnotit. Volbou jsou naše postoje, pohled na věc nebo záměr.

Vyber jidla v restauraciVolba je krásně vidět, když si vyjdeme na večeři do restaurace. Restauraci si zvolíme podle místa, atmosféry nebo kuchyně. Na mě ještě hodně působí, jak se tam sedí. Po příchodu do restaurace začneme volbami hýřit. Ke kterému stolu si sednu, kterou židli a výhled si vyberu, co budu pít a co si vyberu s jídelního lístku. Na závěr se pak rozhodneme jestli si restaurace zaslouží dýško. [SUNNARBORG, 2011]

Naše zkušenosti nás učí, jak se příště rozhodovat lépe. Stejně jako návštěva restaurace, je život plný voleb a následků těchto rozhodnutí. Pokud se nám výsledek našich rozhodnutí nezamlouvá, může změnit pohled na věc a vybrat si znovu. Volba je hojnost - vždy bude více možnosti, z kterých si můžeme vybírat. [SUNNARBORG, 2011].

Afirmace na dnešní den: "Mám své volby pod kontrolou. Používám moc volby v souladu se svou myslí, tělem a duší. Dělám prospěšná rozhodnutí." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
  • Jak mi má rozhodnutí ovlivňují můj život?
  • Jakými způsoby si můžu zvolit něco jiného?

Sun Tzu mě naučil jednu věc, kterou se snažím řídit: "Nebojte se těžkých rozhodnutí." Krátkodobé řešení pro udržení pohody, vedou z dlouhodobého hlediska ke katastrofě. Jack Welch (CEO General Electric): „Kdy naposled někdo řekl - škoda, že jsem nepočkal šest měsíců, abych toho zaměstnance propustil.“ [více, MARTINEC, 2009].

Žádné komentáře: