30. července 2011

Kritický řetěz

Kriticky retezKritický řetěz je kniha, která by neměla uniknout pozornosti všech, jejichž denním chlebem je honba za splněním termínů a parametrů jimi řízených nebo dodávaných projektů... [Martin Grigar, ředitel AutoCont CZ]
kniha: Kritický řetěz (Critical Chain)
autor: Eliyahu M. Goldratt
vydáno: 1999 (originál 1997)
vydal: InterQuality, s.r.o., Praha

Po knize Co nemám, neprodám! (Isn't It Obvious?) je to moje druhá kniha do Eliyahu Goldratta, kterou jsem přečetl. Opět je to o teorii omezení (TOC, Theory of Constraints), tentokráte však zaměřené na projektové řízení. Hlavním hrdinou je univerzitní učitel na ekonomické fakultě Rick Silver. Rick má problém, univerzita má problém, výrobce modemů má problém. Jak z toho ven? Rick umí učit na příkladech a umí se ptát svých studentů. Jeho kolega jej seznámí s Teorií omezení a nakonec všechno dobře dopadne. Tak ve stručnosti zní zápletka knihy, která geniální způsobem, přesně podle TOC metodiky seznamuje s touto filozofii. Kniha se velmi příjemně čte a je dokonce napínavá. Škoda jen, že se na závěr více nedovíme o flush a jestli Rick bude mít s Judith dítě.

Pár citací z knihy, které mě zaujaly:

"Zkus mi říci, co nechceš. Třeba nás to někam dovede." [Goldratt, 1999:14]

"Říká se, že celý projekt pečlivě naplánují, pak výsledek vynásobí čtyřmi a modlí se, aby to vyšlo." [Goldratt, 1999:23]

"Já už to zkusil," ozval se Ted. "Vysvětlení všech problémů mají společnou jednu věc - vždycky je to chyba někoho jiného. My jsme vlastně slyšeli jen dlouhý seznam obvinění."
"Slyšeli jsme toho víc," vložil se do hovoru hřmotným hlasem Mark. "Je v tom určitá pravidelnost. Čím níž je postavená osoba, která obvinění vznáší, tím spíš obvinění míří dovnitř firmy, a ne ven. V mé práci najdete přesně totéž." [Goldratt, 1999:35]

"Proč ale není faktor nejistoty řádně zanesen do původních odhadů?" [Goldratt, 1999:38]

"Je zcela nezkušený sebevrah by se držel mediánu." [Goldratt, 1999:40]

"Všichni kromě přemrštěně horlivých inženýrů dělají odhady tak, aby měli alespoň 80% naději na úspěch," prohlásil jsem. "To znamená, že na každou etapu projektu musíme plánovat velkou rezervu." [Goldratt, 1999:41]

"Lidé skutečně dělají realistické odhady podle svých nejhorších zkušeností z minula." [Goldratt, 1999:43]

"... jeho provoz dostával příliš mnoho stížností kvůli pozdním dodávkám. Prostě se jim nedařilo dodržovat termíny. Tak začali zákazníkům místo dvoutýdenních lhůt slibovat třítýdenní. Tím se mu otevřela možnost odevzdat práci o týden dříve. " [Goldratt, 1999:43]

"Žádná strategie neexistovala, pokud nebudeme považovat za strategii udržování tradice, že rozpočet se má zvyšovat každý rok o 15%." [Goldratt, 1999:46]

"Jde jednoduše o to," řekl jsem nahlas, "že se snaží o pár procent krátit rozpočet, a vyvolají zdvojnásobení doby návratnosti." [Goldratt, 1999:54]

"Soustředit se na všechno znamená totéž, jako nesoustředit se na nic," ... "Jestliže vedoucí projektu udrží nadhled, podaří se vyřešit každý problém." [Goldratt, 1999:61]

"Před deseti lety jsme vyexpedovali 80% zboží včas a všechno bylo v pořádku. Dnes se nám daří vyexpedovat včas přes 90% a klienti stále remcají. Před deseti roky jsme expedovali zboží v nejlepší jakosti, na jakou jsme se zmohli. Dnes by nám zákazníci zboží stejné jakosti poslali zpátky." [Goldratt, 1999:77]

"Aby člověk mohl něco správně řídit, musí splnit dvě základní podmínky - kontrolovat náklady a chránit výstupy." [Goldratt, 1999:82]

"... klíčový problém - opravdovým omezením firmy - je skutečnost, že rozhodujícím ukazatelem výroby jsou tuny za hodinu." [Goldratt, 1999:93]

"Pokud nestojíte programátorovi za zády, nikdy neskončí, protože pořád tam bude něco přidávat." [Goldratt, 1999:96]

"Studentský syndrom," poznamenal Brian."Nejdřív bojuj o rezervu. A když ji dostaneš, máš dost času, tak nač se honit." A kdy si sedneš k práci? Na poslední chvíli. [Goldratt, 1999:103]

"Zadávání více úkolů najednou je pravděpodobně největší žrout času vůbec." [Goldratt, 1999:105]

"Změnili jsme způsob měření. Teď už měříme jen vývoj na kritické cestě - kolik procent kritické cesty se nám podařilo urazit. O nic jiného se nestaráme" [Goldratt, 1999:132]

"... když vám na konci období návratnosti říkají, že máte peníze zpátky, je to ve skutečnosti okamžik, kdy jste do toho investovali nejvíc a kdy nesete na bedrech největší zátěž v dolaro-dnech." [Goldratt, 1999:198]

Chtěli byste vědět více? »

Žádné komentáře: