27. července 2011

Seznam přátel

Friend list je zajímavá pomůcka k udržení kontaktu se svými kamarády, aby se velké množství dalo rozdělit podle kontextu, je možné použít taxonomii Chipa Joyce.

Mít pevnou sociální síť je základem duševního zdraví každého dospělého člověka. Udělal jsem si před pár týdny seznam přátel, rozdělil jsem si je podle míst, odkud je znám. Např.: škola, práce, internet, blízcí apod. Podobné třídění používám i v ICQ a na Facebooku. Chip Joyce ve svém článku A creative way to manage your friendships píše o svých 300 přátelích a jak s nimi buduje vztahy. Já se dostal na jen na 30.

zdroj: Joyce, C. A creative way to manage your friendships. Jak rozdělit své přátele podle článku A creative way to manage your friendships.

Joyce vytvořil pět kategorií přátelství. Hned se mi to zalíbilo, protože mi to připomíná Plamínkovy mapy (diagramy) z řízení lidských zdrojů. Vlastně to má platnou analogii a jedná se o takové FR (HR ~ human resources, FR ~ friend resources). K mým kontextů původu přátel si lze tímto způsobem doplnit kvalitativní hodnotu. Jak tedy Joyce chápe jednotlivé kategorie:
  1. Nejbližší současní přátelé (Closest and current friends) ~ jsou součásti současného života. Líbí se mi tzv. Sacred 6 - (posvátných 6).
  2. Blízcí přátelé z minulosti (Closest but not-current friends) ~ obdoba kategorie č. 1, jen s rozdílem, že okolnosti ztížily kontakt s těmito kamarády (často změna místa).
  3. Přátelé na celý život (Forever-friends) ~ ti, o kterých můžete říci, že je rádi kdykoliv uvidíte a jejich ztráta je pro vás nemyslitelná, často sem patří i příbuzní.
  4. Současní známí (Current acquaintances) ~ většinou kolegové z práce nebo ze školy, sousedé, většina internetových kontaktů; komunikujete s nimi v určité úzké oblasti a neprobíráte s nimi své osobní záležitosti.
  5. Známí v dřívější době (Not-current acquaintances) ~ setkáváte se s nimi na srazech, cestách nebo akcích společných přátel. Vidíte se s nimi při nějaké příležitosti, ale jinak je aktivně nevyhledáváte a ani nemáte důvod to měnit.
Možná si řeknete a k čemu je to dobré? Při významných událostech jako jsou oslavy narozenin, svatby nebo vánoce nezapomenete poslat přání lidem, na kterým vám záleží. Mezi další praktické využití kategorií podle Joyce patři:
  • pomůže vám to rozdělit svůj čas a zdroje mezi přátele rovnoměrně
  • pomůže vám to objektivně přistoupit k přátelům a vyhnete se chvilkový emocionálním výkyvům, protože často jen ti nejlepší přátele nám říkají nepříjemnou pravdu, kterou nechceme slyšet a můžeme na ni v daném okamžiku reagovat neadekvátně
  • jedná se o dynamickou strukturu, přátele můžete mezi skupinami přesouvat, např: když máte v některé skupině přátel málo ~ pracovat na posílení vztahu
  • seznam je podnětem k akci, rychle zjistíte komu jste už dlouho nenapsali nebo nezavolali, často o vás rád uslyší

Pokud si nejste jistí, do které kategorie přítele zařadit, Joyce radí zeptat se sám sebe - jak se daný kamarád nebo známý má k ostatním ve skupině.

zdroj: Joyce, C. A creative way to manage your friendships. GTD Times, 2009, [online, citace 26.11.2009]

Žádné komentáře: