6. července 2011

Mantra

Nejstarší mantra, kterou znám, je z Duny. Paul Atreides si ji opakuje při testu bolesti.

Benegesseritská litanie proti strachu:
Nesmím se bát.
Strach zabíjí myšlení.
Strach je malá smrt přinášející naprostý zánik.
Budu svému strachu čelit.
Dovolím mu, aby prošel kolem mne a skrze mne.
A až projde a zmizí, otočím se a podívám se, kudy šel.
Tam, kam odešel, nic nezůstane.
Zůstanu jen já.
Bene Gesserit Litany Against Fear:
I must not fear.
Fear is the mind-killer.
Fear is the little-death that brings total obliteration.
I will face my fear.
I will permit it to pass over me and through me.
And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path.
Where the fear has gone there will be nothing.
Only I will remain.

zdroj: Herbert, F. Dune. Ace Books, 2005. 528 s. ISBN: 0441013597.

Ovšem dnes je pro mě mantra číslo jedna ta, kterou se naučila Arya Stark od svého učitele v sérii A Song of Ice and Fire. Arya je vůbec moje nejoblíbenější postava a skvělě je spracována i v TV sériálu A Game of Thrones, který dává HBO.
Arya Stark - Bravosi watter dance
Arya Stark při tréninku v seriálu HBO Hra o trůny.

Bravosi mantra:
Swift as a deer.
Quiet as a shadow.
Fear cuts deeper than swords.

Quick as a snake.
Calm as still water.
Fear cuts deeper than swords.

Strong as a bear.
Fierce as a wolverine.
Fear cuts deeper than swords.

The man who fears losing has already lost.
Fear cuts deeper than swords.
Fear cuts deeper than swords.
Fear cuts deeper than swords.

zdroj: Martin, G.R.R. A game of thrones. Bantam Books, 1997. 835 s. ISBN:0553573403.

Obě mantry jsou tzv. mantry přežití (survival).

Na závěr ještě, co je to takového mantra?

mantra (sans.) modlitba, posvátná slabika či mystická formule, která se použí vá jako předmět meditace ke vzbuzení žádaného duševního stavu (soustředění) nebo upevnění člověka v určitém stavu nebo kvalitě; tím se mají vytvořit podmínky k uskutečnění tohoto stavu nebo těchto kvalit. Proto jsou m. především
oporou pro uvědomělou pozornost, jejíž pomocí má být ve vědomí a mysli zpřítomněno to, co si přejeme; za druhé jsou m. vibracemi, které odpovídají kvalitě žádoucího stavu.

Od manter se žádá, aby vibrace pronášených slov nebo myšlenek zesílily a za působily na nitro člověka tak, že vytvoří vztahy, které vedou k uskutečnění toho, co je pro člověka žádoucí. Konečně se tímto způsobem mají vytvořit podmínky ke změně karmy, aby člověk mohl začít žít ve vyšším světě, někdy okultním, někdy mystickém a někdy i božském.

Z fyzikálního hlediska vyvolávají m. hrubou vibraci (jako slova), která může poutat mysl víc než fiktivní předměty zvolené jako objekty pro oporu mysli. Proto se doporučují lidem, kteří svou mysl nemohou ovládat přímo. M. mají jejich mysl upoutat jako třeba píseň, která také může vést k zapomnění na mnohé, co jinak mysl obvykle silně poutá.

zdroj: Minařík, K. Malý mystický slovník naučný. s253.

Žádné komentáře: