22. července 2011

Co je to koučink?

Koucink - hledaniPři koučinku si cestu nebo řešení vlastně najdete zcela sám. Kouč vám jen sundá klapky z očí.
Odpovědět na tuto otázku nelze pouze jedním slovem. Osobně se mi asi nejvíce líbí definice: Koučink je o uvolňování osobního potenciálu. Čeština má jednu výhodu, pojem koučink je hodně odlišný od slova trénovat, v angličtině jsou však tyto výrazy coaching a coach shodné.

V jakých případech lze koučink využít?
 1. K orientaci v životě, v kariéře nebo sám v sobě.
 2. K hledání cest a řešení, před které jste postaveni.
 3. K získání k vnitřní motivace něco vykonat, protože jedna věc je znát cestu a druhá po ní dojít, kam si přejete.
Co je cílem koučinku?
Cílem je váš úspěch.

Základní dělení koučinku
Podle hloubky, kterou zasahuje:
 • Transakční koučování - podporuje změnu akce.
 • Transformační koučování - mění člověka samotného.
Podle oblasti života, které se dotýká:
 • Profesní koučování - týkající se pracovních záležitostí.
 • Osobní koučování nebo životní koučink (Life Coaching) - zabývající se tématy soukromého života lidí.
Podle počtu osob, se kterými se pracuje:
 • Individuální koučink
 • Týmový (skupinový) koučink
Co není koučink:
 • Koučink není terapie. Smyslem koučování není léčba, odstraňování nedostatků nebo skrytých příčin.
 • Koučink není poradenství. Kouč vám neradi co máte dělat, ale ptá se vás, co je pro vás nejlepší protože, kdo jiný zná lépe vás než vy sám.

Krátký animovaný film představující koučink.


A hardcore definice na závěr:
Koučování je strukturovaný proces, řízený vztahem mezi koučem a jeho klientem... Konečným záměrem koučování je vyvinout vnitřní a vnější struktury, které lidem pomohou dosáhnout úspěchu. Koučování rozvíjí potenciál lidí rozšířením jejich smyslu pro to, co je možné. Koučování je o objevování, uvědomování si a volbě. Lidé, kteří se nechávají koučovat, chtějí vidět výsledky. [Wikipedia]

Žádné komentáře: