30. června 2012

Výhoda pocitu štěstí

V posledním čísle Moderního řízení (06/2012) se mi líbil článek Pozitivní inteligence. Zkusím se teď věnovat první zajímavé části pojednávající o štěstí. Co je to štěstí? Odpověď je na snadě: "Muška jenom zlatá," jak zní slavný citát z černobílého filmu pro pamětníky. Tady se však jedná o štěstí ve významu "well-being", tedy označuje pocit životní/duševní pohody a spokojenosti. Podle Shawna Achora: "pocit štěstí a spokojenosti při práci patří k nejméně pochopeným motivátorům výkonnosti. [-pn-, 2012]"

Oslik a mrkev"Pocit štěstí odvozený ze splnění cíle je pomíjivý. Většina lidí například věří, že teprve po úspěchu vzniká vnitřní stav, v němž se cítíme šťastní. Například: "Jakmile budu povýšen, budu šťasten." Nebo: "Jakmile se mi podaří splnit prodejní cíl, budu se cítit skvěle." Úspěch je však pohyblivý cíl. Jakmile splníte jeden cíl, laťka dalších cílů se zvedne. [-pn-, 2012]"

"Zdá se to jako paradox, ale lidé, kteří posilují a kultivují pozitivní postoj a pocit štěstí, pracují lépe, když jsou konfrontováni s novými výzvami. Tomuto jevu se říká 'výhoda pocitu štěstí'. Výsledky se po všech stránkách zlepšují, když lidé pracují s pozitivním postojem, když jsou pozitivně naladěni. [-pn-, 2012]"

Šťastný dráček Soptík (Grisu)Budu šťastný jako dráček Soptík.
Ani nemusím být požárníkem.
Pěti možných aktivit, které korelují s pozitivní změnou: [-pn-, 2012]
  1. Poznamenat si tři věci, za které můžeme být vděční.
  2. Napsat pozitivní zprávu někomu ze své sociální sítě.
  3. Meditace u pracovního stolu po dobu dvou minut.
  4. Fyzické cvičení po dobu 10 minut.
  5. Během dvou minut si napsat do svého deníku svoji nejsmysluplnější zkušenost za uplynulých 24 hodin. 
Zkuste po tři týdny zapracovat jednu z možných aktivit do vašeho života. Po třech týdnech by se z aktivity měl stát automatický návyk - rituál. Co to s vámi udělá?

Zkusím bod číslo jedna, za které tři věci jsem dnes vděčný?
  1. Za novou kamarádku.
  2. Za krásné počasí.
  3. Za to, že si můžu dělat své wu-wei.
zdroj: -pn-, Pozitivní inteligence. Moderní řízení 6/2012, [online, cit. 27. 6. 2012]. ISSN 1213 - 7693.

Žádné komentáře: