30. srpna 2013

34. Martincův zákon: Chi

Poprvé jsem se s Chi setkal u Sunnarborga, v jednom cvičení věnovaném sladění těla a mysli mluvil o středu. Při cvičení nebo jakékoliv aktivitě nabádal k uvědomění si svého středu těla. Možná z fyzikálního pohledu lépe označeného jako těžiště. Potom je páteř pilířem, který vyzařuje energii do celého těla. [SUNNARBORG, 2011]. Tak nějak i já chápu životní energii Chi.

Your QiHai or Sea of Chi is the point underneath your 2nd finger.QiHai nebo-li moře Chi - bod dva prsty od pupíku.
Mysl vytváří soulad.
Soulad umožní náklon.
Náklon posune páteř.
Páteř pohne pánví.
Panev rozpohybuje nohy.
A hej hou, tělo se posune vpřed.

Tato říkanka popisuje princip ChiRunningu a ChiWalkingu [DRAYER a DRAYER, 2006]. Celý tento koncept přirozeného pohybu lze přirovnat k Total Immersion na souši. Baví mě si uvolnit klouby, usmívat se když běhám a snažit se o plný dech. Na závěr pak vše protáhnu kombinací strečinku a jógy a poděkuji svému tělu, že to zvládlo.

Kniha o ChiRunning vyšla i česky a na netu je plno videí. Hezky o knížce i píše ve své běžecké škole Miloš Škorpil: Chi Running – revoluční přístup k běhání bez námahy a zranění.

Žádné komentáře: