7. srpna 2013

10011: Empatie jako maják

Empatie je sympatie ze zdravého úhlu pohledu. Sympatii můžeme ilustrovat větou: "Cítím tvou bolest a jsem s tebou." Empatie by se pak dala popsat podobnou frází: "Dokáži si představit, jak ti je a soucítím s tebou." Podmínka pro možnost být empatický vůči druhým, je mít srovnán sám sebe. Tedy být v rovnováze a klást sebe samotného vždy na první místo.

MajákEmpatie je jako maják. Buďme empatičtí, ale vždy mysleme první na sebe. Empatie nám umožňuje pevně stát a umožnit jiným, aby našli svou vlastní sílu a odvahu.

Takový maják je nejvíce prospěšný, když perfektně funguje: čočky jsou čisté a světlo jasné a když je správně postaven: silný, odolný a na správném místě. Maják směřuje lodě k jejich cíli a do bezpečí přístavů. Ukazuje cestu během bouří a když padne hustá mlha. Je spolehlivý a viditelný, protože je udržován. Když jsme empatičtí, sloužíme jako takové majáky. Může druhým jako maják ukázat cestu, ale nemůžeme je zachraňovat. Naším úkolem je není zachránit, ale podpořit. Nikdy nemůžeme být současně maják a pobřežní hlídka. [SUNNARBORG, 2011].

Afirmace na dnešní den: "Dokáži vyjádřit empatii a podporu ostatním a současně zvládám podporovat sebe." [SUNNARBORG, 2011]

Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
  • Kde jsem ve svém životě empatický?
  • Kde chci být více empatický?
  • Jak mi může empatie pomoci posunout se vpřed?

Žádné komentáře: