1. ledna 2014

35. Martincův zákon: Zákon sklizně

Při čtení 21 Days to An Incredible Life [BHARWANI, 2013:ch15] mě zaujal tento citát G. D. Boardmana.

The law of the harvest is to reap more than you sow.
  • Sow an act, and you reap a habit; 
  • sow a habit, and you reap a character; 
  • sow a character, and you reap a destiny.
Zákon sklizně znamená: skliď více než zaseješ.
  • Zasej čin a sklidíš zvyk; 
  • zasej zvyk a sklidíš charakter (povahový rys); 
  • zasej charakter a sklidíš osud. 
Sow as you reap.Možná si vzpomenete na přísloví: Ubi sementem feceris, ita mettes – Jak zaseješ, tak sklidíš. Nebo dramatičtější variantu Qui ventum seminat, turbinem metet – Kdo seje vítr, sklidí bouři.

Kdo to byl G. D. Boardman (1828-1903)

Boardman byl američan, který se narodil v Barmě jako syn baptistických misionářů. V r. 1855 se stal pastorem v Jižní Karolíně, ale kvůli svým názorům na otroctví se krátce poté přesunul více na sever. Působil ve státě New York a Philadelphia, v r. 1899 založil Pennsylvánskou univerzitu. Proslavil jej sborník jeho přednášek pokrývající celý objektivní výklad (exegeze) Bible. [Wikipedia].

Žádné komentáře: