27. května 2013

33. Martincův zákon: Harmonie

Goldratt Choice at KindleCo myslí Goldratt tvrzením, že harmonie existuje v každém vztahu mezi lidmi? Říká nám, že win-win řešení je vždy dosažitelné.
Někdy člověk začne propadat beznaději, že rozumná domluva není možná. Překážky tkví v minulosti, emocích a nahromaděné frustraci. 

Podle Goldratta by měl každý přijmout skutečnost: [GOLDRAT a GOLDRATT-ASHLAG, 2012: 9ch]
"...harmonie vždy existuje. V každém vztahu bychom si měli uvědomit, že existuje taková změna, která oběma stranám přinese to, co od vztahu potřebují. Zdaleka nezáleží na tom, jestli skutečně existuje. Důležité je pochopit, že k takovému napjatému vztahu, je potřeba přistoupit raději s přesvědčením, že existovat může, než unikat k nic neřešícímu obviňování druhé strany. Protože jakmile umožníme sami sobě sklouznout k obviňování druhých, naše emoce nás dokonale zaslepí."

Když se pak v knize Choice [GOLDRAT a GOLDRATT-ASHLAG, 2012: 9ch] snaží Goldrattova dcera tento přístup pochopit, dochází k závěru, že to není žádná vysoká filozofie, ale zcela obyčejný pragmatický přístup.
"Měli bychom přijmout víru v přirozenou jednoduchost (inherent simplicity). Náš přístup ke konfliktům by měl být založen na snaze odstranit skryté předpoklady tak, aby konflikt vymizel. Odstraněním konfliktu dláždíme cestu k nalezení požadované změny. [GOLDRAT a GOLDRATT-ASHLAG, 2012: 9ch]"

Žádné komentáře: