29. května 2013

10: Myšlenky jako reklama

V posledních dnech jsem narazil na velké množství obsahu, který se týkal transformačních technik. Jakoby naráz vplulo na český internet hned několik webových produktu, které pomáhají s osobním rozvojem. Jelikož jsem si v minulosti vyzkoušel podobné produkty v angličtině a nedotáhl je do konce, rozhodl jsem se pro jiný přístup. Šel jsem na Amazon a vybral si jednu s příruček pro změnu během 21 dní (21 Days to Better Balance: Find More Balance in a Busy World [SUNNARBORG, 2011]). Chvíli jsem se rozmýšlel. Nakonec mě přesvědčilo jedno slovo v titulu: "balance" (rovnováha). Vše u mě začíná a končí s rovnováhou, dokonce i podle Čísel Dana Millmana, je to u mě úhelný kamen života. Navíc to není rozsáhlý elaborát, ale jen pár stránek.

První den je věnován myšlenkám. Je to mocný nástroj, ale potřebujeme si je uvědomovat. Líbilo se mi Sunnarborgovo přirovnání k reklamě. Myšlenky jsou jako reklama, jsme jimi celý den zahlceni, ale skutečně reagujeme jen na mizivý zlomek tohoto přívalu. Ta reakce, odpověď na myšlenku, je to, jak své myšlenky ovládáme. S takovou myšlenkou můžeme zacházet jako s reklamou:
  1. přijmout ji,
  2. vytěsnit ji,
  3. vybrat si novou nebo
  4. zpomalit a myšlenku blíže prozkoumat a rozvinout.
Afirmace na dnešní den: "Jsem schopen ovládat své myšlenky a budu se soustředit pouze na ty, které mi pomáhají." [SUNNARBORG, 2011]

Afirmaci jsem si zapsal do Moleskinu a několikrát si ji během dne připomenu.

Neo, Matrix, USA,Australie, 1999Neo: There is no spoon. [Matrix, USA/Austrálie, 1999]
Otázky: [SUNNARBORG, 2011]

  • Jak mi dnes myšlenky pomohly?
  • Kde mi dnes myšlenky zkřížily cestu?
  • Jak mi během dne myšlenky pomohly nebo škodily?
  • Jak by posun v mém myšlení mohl zlepšit mou současnou situaci?

Žádné komentáře: