30. května 2013

11: Měřím pocity a emoce

Druhý den se podívám na zoubek svým pocitům a emocím. Pocity jsou reakce uvnitř našeho těla a mají svou frekvenci. Na štěstí, radost, vzrušení nebo lásku můžeme zaznamenat erupci energie v podobě tepla v okolí srdce. Zmatení, zklamání, hněv a vztek se projeví sevřenou čelistí, nepříjemnými pocity v žaludku nebo tíhou na ramenou. Stejně jako u myšlenek i s pocity máme moc nakládat. Zdravé vyjadřování emocí chce však trochu cviku a trpělivosti, ale povede se nám tak, dostat naše pocity do souladu a rovnováhy.

Pocity jsou teploměrem našeho emocionálního já a dají se změřit. Pokud naše chování není v souladu s myšlenkami, může zpozorovat tyto projevy: hněv je teplý, deprese studené. Vyjádřením pocitů si můžeme výrazně ulevit a docílit rozhřešení. Na druhou stranu skrývání a dušení pocity v sobě vede k bolesti, nemocem a dokonce i závislostem.

Jak měříme teplotu? Zastav se a zeptej se sám sebe: [SUNNARBORG, 2011]
  1. Jak se cítím?
  2. Co způsobuje tyto pocity?
  3. Jak můžu zdravě reagovat na tyto pocity?
Díky měření našich pocitů jim porozumíme a naučíme se s nimi zdravě nakládat.

Afirmace na dnešní den: "Uvědomuji si své pocity a dokáži na ně reagovat zdravým způsobem." [SUNNARBORG, 2011]

Emotion Wheel, source: pearltrees.comKruh emocí: I emoce jdou měřit jako teplota.
Otázky: [SUNNARBORG, 2011]
  • Jakou roli hrají pocity v mé současné situaci?
  • Kdyby byla tato situace v ideálním světě, jak bych se cítil?

Žádné komentáře: