24. srpna 2012

Pět zbraní proti vyhoření

Každý, kdo už nějaký rok pracuje, to asi zažil. Říkáme tomu syndrom vyhoření, Američani burn out a Japonci karoši.

Syndrom vyhoreniJistá hladina stresu je přítomna u každé práce.Pokud se vám však tlak pracovních úkolů vymkne z rukou, je důležité jednat bez otálení. Vyhoření může negativně ovlivnit nejen vaši celkovou pracovní výkonnost, ale navíc i vaše zdraví a osobní život. [-pn-,2012:47]

Jak se pozná, že vám hrozí vyhoření? [-pn-,2012:46]
 1. Máte problém, jak vůbec vstát z postele, když je třeba jít do práce. 
 2. Často přicházíte do práce pozdě. 
 3. Nemáte dobrý pocit ze své pracovní výkonnosti. 
 4. Uzavíráte se do sebe. 
 5. Při práci stále sledujete, kolik je hodin. 
 6. Pracovní stres se přenáší i do dalších oblastí vašeho života. 
 7. Dostáváte se do častých neshod s vaším nadřízeným nebo se spolupracovníky. 
 8. Cítíte, že přes všechnu snahu neděláte v práci žádné pokroky. 

Pět strategií, které vám pomohou obnovit radost z práce: [-pn-,2012:46-47]
 1. Vyhodnoťte si svoji situaci.  Pokud se cítíte delší dobu přetíženi, není dobré zatnout zuby a táhnout tuto zátěž dál. Požádejte svého nadřízeného o rozhovor a řekněte mu upřímně o tom, jak se cítíte. Snažte se společně s ním přehodnotit priority jednotlivých úkolů a projektů a prozkoumat možnost, jak část pracovní zátěže delegovat.
 2. Podívejte se na svůj časový program. Osvědčilo se udělat si týdenní časový snímek a rozdělit čas skutečně strávený v práci na určité kategorie, například "psaní emailů", "posuzování návrhů změn". Cílem je zjistit, zda vynakládáte dost času na hlavní priority, a dát podnět ke změně stylu a rozdělení práce.
 3. Identifikujte, co vás stresuje. Přemýšlejte o tom, co všechno přispělo k vašemu pocitu vyhoření.  Pamatujte na to, že i malé změny ve vašich zvyklostech vám mohou pomoci prosvětlit perspektivy.
 4. Žádejte o pomoc. Typický symptom vyhoření je pocit izolace. Můžete si například myslet, že jste jediný člověk, kdo dokáže zkontrolovat určitý dokument, protože rozumíte projektu nejlépe ze všech. Někdo jiný by však do toho mohl vnést svěží pohled a zbavit vás části zátěže. Je správné dát najevo ostatním lidem, že jste se dostali do problémů a potřebujete pomoc.
 5. Udělejte si pauzu. Udělejte si pravidelně čas na "dobití baterií". I když pracujete dlouhé hodiny, můžete úspěšně bojovat se stresem a maximalizovat svůj pracovní výkon tím, že si uděláte několikrát za den desetiminutovou pauzu. Vstaňte a protáhněte se nebo se trochu projděte. Lepší řešení než jíst u pracovního stolu je zajít do jídelny nebo na nějaké klidné nerušené místo. Pokud to jen trochu jde, vezměte si aspoň krátkou dovolenou. Nejlepší bariérou proti vyhoření je pravidelné sportování.

zdroj: -pn-. Pět zbraní proti vyhoření. Moderní řízení 8/2012. Economia, a.s.:2012. s. 46-47. ISSN 0026-8720.

Žádné komentáře: