6. července 2010

26. Martincův zákon: Kázeň

Kázeň je ten nejjistější prostředek k získání větší svobody a nezávislosti; poskytuje nám schopnost soustředit se na dosažení jisté úrovně dovednosti a hloubky moudrosti, které v životě dále promění v širší spektrum možností.

Zákon kázně poukazuje na paradox: zatímco svoboda je naše mimořádné dědičné právo, na tomto světě si ji musíme zasloužit - a klíčem ke svobodě a nezávislosti zůstává kázeň.
Dobry vojak svejkAle disciplína na vojně musí být, jinak by si nikdo nedělal z ničeho nic. Náš obrlajtnant Makovec, ten nám vždy říkal: ,Disciplína, vy kluci pitomí, musí bejt, jinak byste lezli jako vopice po stromech, ale vojna z vás udělá lidi, vy blbouni pitomí.` A není to pravda? Představte si park, řekněme na Karláku, a na každým stromě jeden voják bez disciplíny. Z toho jsem vždycky měl největší strach."

zdroj: Millman, D. Čísla života: Život, k němuž jste zrozeni.Eminent, 2003. ISBN 80-7281-146-0.

Žádné komentáře: